31. 05. 2017 Nadácia Pontis

Prvé firmy v SR podpísali Chartu diverzity podporujúcu rôznorodosť

Bratislava 31. mája (TASR) – Slovensko je 15. krajinou Európskej únie, v ktorej môžu zamestnávatelia pristupovať k Charte diverzity.

Po prvý raz tu vznikla iniciatíva, v rámci ktorej sa firmy, neziskové organizácie i štátne orgány môžu verejne prihlásiť k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku. Tento týždeň sa k Charte diverzity pridali prvé slovenské firmy. Informovala o tom Nadácia Pontis.

Až 40 % Slovákov sa podľa výsledkov prieskumov Eurobarometer z roku 2015 domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku je neúčinné alebo neexistujúce. Slovenské firmy sa však rozhodli podniknúť prvé kroky na zmiernenie predsudkov z rôznorodosti.

„Rôznorodí zamestnanci z hľadiska veku, pohlavia, národnosti či zdravotného znevýhodnenia sa dokážu omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcim požiadavkám trhu a zákazníkov na kvalitu tovarov a služieb,“ uviedol programový riaditeľ Nadácie Pontis a výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum (BLF) Michal Kišša.

Práve BLF je administrátorom Charty diverzity na Slovensku. Firmy jej podpisom deklarujú, že vytvoria rôznorodé pracovné prostredie a dobrovoľne sa zaviažu k podpore myšlienok rovnosti, rešpektu a inklúzie. „Je preukázané, že firmy, ktoré majú efektívny manažment diverzity, vykazujú aj lepšie výsledky ako ostatné spoločnosti,“ upozornil Kišša.

Dobrovoľná iniciatíva Charta diverzity sa spustila v utorok 30. mája v bratislavskej Galérii Nedbalka, kde ju podpísali prvé firmy pôsobiace na Slovensku – AT&T Global Network Services Slovakia, Dell, Heineken Slovensko, Henkel Slovensko, IBM Slovensko, ING Bank, Lenovo (Slovakia), Novartis Slovakia, Philip Morris Slovakia, Pivovary Topvar, PricewaterhouseCoopers Slovensko, Skanska SK, Swiss Re, T-Systems Slovakia a Matador Holding.

Chartu podpísala tiež Americká obchodná komora v SR (Fórum pre centrá podnikových služieb) a neziskové organizácie a združenia, ako napríklad Nadácia Pontis alebo Diversity Pro. Ďalšie firmy či organizácie sa môžu uchádzať o signatárstvo prostredníctvom webstránky www.chartadiverzity.sk. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou. Spustenie národnej Charty diverzity je v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkých foriem diskriminácie na roky 2016 až 2019 pod záštitou ministerstva spravodlivosti a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

BLF pri Nadácii Pontis organizuje odborné podujatia na témy rôznorodosti a inklúzie a publikuje k nim aj praktické odporúčania pre firmy. V minulosti sa združenie venovalo témam ako aktívne starnutie či podpora zamestnávania marginalizovaných Rómov. Aktuálne zorganizovalo seminár o ženách v biznise, na jeseň je naplánované podujatie na tému LGBTI.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.