18. 05. 2017 Nadácia Pontis

Prvých 7 firemných nadácií odkrylo všetky informácie o svojej činnosti

7 firemných nadácií a nadačných fondov sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni  a Nadačný fond Telekom posilnili svoju transparentnosť a získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov.

Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti v prostredí tretieho sektora. Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov  (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na podujatí Fórum firemnej filantropie ocenenia odovzdával Martin Bútora.  

„Transparentnosť je jednou z najdôležitejších hodnôt pre verejný priestor v 21. storočí“, uviedol Martin Bútora počas slávnostneho odovzdávania a dodal, že „prehlbovanie transparentnosti je ten najlepší spôsob reakcie na  situáciu, keď sa stráca dôvera ľudí v inštitúcie. Je to veľký krok správnym smerom.“

Spoločná fotografia zástupcov ocenených firemných nadácii

Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a  podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy. „Považujeme za dôležité, aby nadácie, ktoré veľkú časť svojich prostriedkov získavajú prostredníctvom asignácie zo zaplatenej dane,  verejnosti transparentne vysvetlili, čo firemné nadácie robia, ako sú financované a kam smerujú ich rozpočty,” vysvetlila predsedníčka  Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová.

Transparentná firemná nadácia či nadačný fond musí spĺňať viac ako 20 kritérií.  „Jedným z najdôležitejších je napríklad zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti nadácií,” uviedol tajomník ASFIN Fedor Blaščák. Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Údaje musia subjekty zverejňovať vo formáte „open data”.

Martin Bútora odovzdáva ocenenie Ondrejovi Šebestovi z Nadácie SPP

„Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členom ASFIN.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.