26. 03. 2018 Nadácia Pontis

Reakcia zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní

Financie zo zahraničia boli v 90. rokoch výrazným zdrojom príjmov neziskového sektora na Slovensku. Aj práve vďaka nim sa nám podarilo posilniť občiansku spoločnosť a demokratické procesy. Slovensko sa ako liberálna demokracia priblížilo Európe, čo umožnilo našu integráciu do EÚ a NATO.

Podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je však v súčasnosti vo výške okolo 6 %. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje Európskeho združenia voľného obchodu. Uvedené údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Mimovládne organizácie môžu mať rôzne podoby: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo neinvestičné fondy. Všetky druhy organizácií podliehajú slovenskej legislatíve a ich činnosť je regulovaná a kontrolovaná.  Organizácie musia dodržiavať zákon o účtovníctve a niektoré majú povinnosť poskytnuté financie transparentne zverejňovať vo svojich výročných správach. V prípade nadácii sú tieto výročné správy povinne auditované nezávislými certifikovanými audítormi.

Všetky informácie o financovaní mimovládnych organizácií sú v súčasnosti verejne dostupné. Požiadavky na sprehľadnenie financovania tretieho sektora preto vnímame ako búchanie na otvorené dvere.

Za Iniciatívu Chceme veriť:

 • Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis
 • Zuzana Števulová, predsedníčka združenia, Liga za ľudské práva
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair Play
 • Veronika Prachárová, projektová manažérka, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko Digital
 • Juraj Rizman, hovorca, Via Iuris
 • Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie pre otvorenú spoločnosť

K stanovisku sa pripojili aj ďalšie osobnosti neziskového sektora

 • Marcel David Zajac, podpredseda, Rada vlády pre MVO
 • Zuzana Suchová, fundraiserka, Nadácia Cvernovka
 • Radana Deščíková, senior programová manažérka, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
 • Boris Strečanský, senior expert, Centrum pre filantropiu n.o.
 • Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
 • Andrea Cox, riaditeľka, OZ Digitálna inteligencia 
 • Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
 • Ondrej Gallo, riaditeľ, Nadácia pre deti Slovenska 
 • Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia Ekopolis
 • Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
 • Martin Macko, výkonný riaditeľ, Iniciatíva Inakosť
 • Nina Galanská, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku
 • Martin Slávik, člen združenia, Living Memory
 • Janette Motlová, zakladateľka a trénerka, Od emócií k poznaniu,n.o. 
 • Ádám Pál, podpredseda, Diákhálózat – Študentská sieť 
 • Fedor Blaščák, Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
 • Ján Mazúr, Aliancia Stará tržnica
 • Gábor Bindics, Aliancia Stará tržnica
 • Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Martin Kollárik, projektový manažér. Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Richard Turcsányi, riaditeľ STRATPOL – Inštitút strategických politík n.o.
 • Daniel Kaba, riaditeľ, ADRA Slovensko
 • Ivana Kohutková, riaditeľka, Greenpeace Slovensko
 • Mária Sliacka, výkonná tajomníčka, Platforma MVRO
 • Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka, Červený Nos Clowndoctors
 • Andrej Schulcz, riaditeľ, Slovenská debatná asociácia a predseda, Rada mládeže Slovenska
 • Vladimír Špánik, predseda, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
 • Sergej Kára, projektový riaditeľ, OZ Vagus
 • Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky (IVO)
 • Ladislav Oravec
 • Katarína Brestovanská, Nový priestor, o.z.
 • Patrik Krebs, Divadlo bez domova
 • Tomáš Hasala, Nexteria
 • Karin Horvátová, riaditeľka, PRIMA n.o.
 • Marek Roháček, Návrat, o. z.

 Stiahnite si materiál o financovaní neziskového sektora vo formáte PDF. 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net