26. 05. 2016 Nadácia Pontis

RELEVANS prinesie bezplatný tréning ohľadom exekúcií

Tréning organizujeme 8.6.2016 v rámci Maratónu dobrovoľníctva pre neziskové organizácie. Prihláste sa.

Exekúcie

Tréning sa venuje exekučnému právu. Ponúka praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Advokát Vám ďalej vysvetlí, aké sú druhy pohľadávok, dôvod ich vzniku a právny proces, ktorý nasleduje, pokiaľ nie sú pohľadávky zaplatené.

 

Advokáti: Advokátska kancelária RELEVANS, s. r. o.,

Kapacita: 15 účastníkov

Miesto: Advokátska kancelária RELEVANS, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/a, 811 02 Bratislava (vstup z nábrežia, 2. poschodie)

Čas: 8.6.2016,9:00 – 12:30

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Agenda:

9:00 – 9:15          Privítanie a predstavenie prítomných

9:15 – 10:30        JUDr. Branislav Krivošík/JUDr. Tomáš Bardelčík 

 • úvod do súdneho a exekučného konania v oblasti vymáhania peňažných pohľadávok
 • vznik pohľadávok, druhy pohľadávok, ich povaha, premlčanie pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • ochrana spotrebiteľa v súdnom konaní (najmä pred neoprávnenými nárokmi nebankových spoločností)
 • špecifiká obrany v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
 • postup po vyhlásení súdneho rozhodnutia

10:30 – 10:45     Prestávka a občerstvenie

10:45 – 11:45     JUDr. Branislav Krivošík/JUDr. Tomáš Bardelčík 

 • exekučný titul
 • priebeh exekúcie, možnosti plnenia záväzkov na základe dohody so súdnym exekútorom
 • nástroje procesnej obrany v exekučnom konaní
 • práva a povinnosti exekútorov vo vzťahu k dlžníkom, vybrané spôsoby vykonania exekúcie
 • odklad a zastavenie exekúcie
 • trovy exekučného konania, nemajetnosť povinného (dlžníka)
 • krátky exkurz do problematiky osobného bankrotu

 11:45 – 12:00     Prestávka a občerstvenie

12:00 – 12:30   Ďalšie otázky a diskusia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.