10. 05. 2012 Nadácia Pontis

Remeslo strojal zvyšuje tlak na bezpečnosť svojich zamestnancov, pomohlo Slovalco

Každá práca so sebou nesie určité riziko.

V strojárskom priemysle je však pre zamestnancov oveľa vyššie. Aj preto je dôležité, aby dodržiavali pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S podobným problémom sa pasovala firma Remeslo strojal, ktorej zamestnanci občas porušili dôležité pravidlá. Na pomoc im prišla spoločnosť Slovalco, prostredníctvom ktorej zavádzajú Desatoro BOZP. Spoločnosť Slovalco a firma Remeslo strojal majú veľa spoločného. Obe sídlia v Žiari nad Hronom a dokonca v jednom areáli. Po vstupe nórskych investorov do podniku Slovalco sa manažment začal viac zaoberať zodpovednosťou v podnikaní. „Jednou z prvých aktivít bola výmena čistiacich technológií, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia škodlivými látkami. Výroba sa stala efektívnejšou a rôzne činnosti v podniku sú dodávané externe firmami,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Milan Veselý. Pravidlá sú dôležité O opravu strojov a zariadení v Slovalcu sa stará ich spoľahlivý dodávateľ Remeslo strojal. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre firmu kľúčová. Vedenie však nikdy nebolo úplne spokojné pri jej uplatnení v praxi.

„Stalo sa, že zamestnanci spoločnosti urobili priestupok v Slovalcu a pokutu musel znášať zamestnávateľ. Čo je však dôležitejšie, zamestnanci sa takýmto správaním sami vystavujú riziku úrazu a poškodenia svojho zdravia,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Remeslo strojal Bohumil Glezgo. Mohlo by sa zdať, že spoločnosti ako Slovalco sú zodpovedné za bezpečné pracovné prostredie najmä pre zamestnancov. Nie je to však pravda. „Pre veľké spoločnosti je veľmi dôležité, aby sa v ich podniku nestávali úrazy či už vlastným zamestnancom alebo pracovníkom dodávateľských firiem. Ak sa stane v podniku úraz dodávateľovi, pre odberateľskú firmu to predstavuje nielen finančné riziko vo forme pokút, ale aj veľké reputačné riziko, ktoré si v tomto čase nemôže nikto dovoliť,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Potvrdzuje to aj postoj generálneho riaditeľa spoločnosti Slovalco. „Vážime si prácu dodávateľov. Budúcnosť Slovalca je závislá od spolupráce s nimi, ale nechceme dodávateľov, pre ktorých bezpečnosť pri práci nie je najvyššou prioritou,“ hovorí. Aj preto sa obe firmy rozhodli, že si vzájomne pomôžu. Vedenie firmy Remeslo strojal si uvedomilo, že procesy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musia zlepšiť. Slovalco zasa malo záujem o bezpečné pracovné prostredie vo svojom podniku a tiež kapacitu pomôcť svojej dodávateľskej firme.

„Prvým krokom k bezpečnejšiemu vzťahu zamestnancov Remesla strojal bolo vypracovanie Desatora BOZP, ktoré vychádza z podobného dokumentu, aký majú v Slovalcu. Desatoro má slúžiť ako jednoduchý návod pre zamestnancov na to, aby sa vedeli bezpečne zachovať v každej situácii,“ opisuje Bohumil Glezgo z Remeslo strojal. Desatoro BOZP Dodržiavaj predpisy BOZP, Predchádzaj riziku úrazu, Dbaj o čistotu na pracovisku – to je len zopár hesiel, ktoré sú pre zamestnancov ľahko zapamätateľné, a tým sa dajú efektívne komunikovať. Remeslo strojal sa dnes môže pochváliť novou politikou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Naším cieľom je predovšetkým nulová úrazovosť v podniku, a na to by mali byť nadviazané všetky ostatné kroky spoločnosti. Dôležitou súčasťou našej firemnej politiky je aktívne zapájanie zamestnancov do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pravidelná kontrola všetkých rizikových činností a ich preškoľovanie,“ hovorí Bohumil Glezgo. Tak, ako v Slovalcu, aj v Remesle strojal sa kladie dôraz na osobný príklad vedenia. Jeho snahou je, aby zamestnanci prevzali určitý diel zodpovednosti a správali sa bezpečne nielen v práci, avšak aj v súkromí (prípadne doma).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111