05. 04. 2017 Nadácia Pontis

Reporty nastavujú spoločnosti zrkadlo

Správy o spoločenskej zodpovednosti spoločností už nie sú len o PR

Mnoho veľkých spoločností na Slovensku si zakladá nadácie, prostredníctvom ktorých potom prispievajú na obnovu kultúrnych pamiatok či financujú rôzne komunitné projekty. Okrem toho sú tu aj firemní dobrovoľníci, ktorí si každý rok oblečú rovnaké tričká a idú pomáhať zlepšovať život vo svojom meste. 

Toto je len niekoľko prípadov spoločensky zodpovedných aktivít, ktorým sa firmy na Slovensku venujú. No okrem pocitu z dobre urobenej práce by mali dbať aj o ďalšiu oblasť, ktorú so sebou spoločenská zodpovednosť prináša: na informovanie o tom, čo konkrétne spoločnosť urobila. 

„Firmy sa už dnes nepýtajú, prečo majú reportovať o svojich spoločensky zodpovedných aktivitách. Pýtajú sa ako,“ hovorí vyhľadávaná konzultantka Elaine Cohenová, riaditeľka a zakladateľka spoločnosti Beyond Business. 

Nebáť sa priznať chyby 

Správy o spoločenskej zodpovednosti slúžia predovšetkým partnerom firiem. Pre spoločnosti je dôležité vedieť, ako sa využívajú ich finančné i nefinančné zdroje, ako napríklad voda, energie či pracovná sila. 

„Reportovaním spoločnosti ukazujú, že popri snahe o ekonomickú prosperitu dokážu chrániť životné prostredie a vytvárať dobré sociálne prostredie,“ hovorí Davion Ford z organizácie Global Reporting Initiative (GRI), ktorá vytvára štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti. 

Jedným z dôležitých princípov je informovať pravdivo, bez snahy zakryť prípadné neúspechy. „Reportovanie nastavuje firme zrkadlo,“ hovorí Simona Gembická, PR manažérka Nadácie Pontis. Podobne ako výročné finančné správy, aj reporty o spoločenskej zodpovednosti ukazujú, v ktorých oblastiach sa firme darí a čo by bolo treba zlepšiť. 

Okrem partnerov spoločností sú dôležitými prijímateľmi aj investori, zamestnanci, zákazníci alebo okolitá komunita, ktorú aktivity spoločnosti nejakým spôsobom ovplyvňujú. „Informácie je však potrebné komunikovať rôznym cieľovým skupinám rôzne,“ dodáva Gembická. 

Cohenová hovorí, že stačí, ak má spoločnosť jednu komplexnú správu, z ktorej potom vyberá jednotlivé informácie pre svoje cieľové skupiny. „Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že spotrebitelia čítajú správy o spoločenskej zodpovednosti. No nie je to tak. Správy sa píšu pre profesionálne publikum vrátane kontrolných orgánov a mimovládnych organizácií. Tie potom vyberú relevantnú informáciu, ktorú poskytnú spotrebiteľom.“ 

Viac o spoločenskej zodpovednosti 

Európsky parlament schválil v apríli 2015 smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií o diverzite niektorých veľkých spoločností a skupín. Tie musia po novom vo svojich výročných správach zverejňovať aj informácie o sociálnych a environmentálnych stránkach svojho podnikania, o ľudských právach, protikorupčných opatreniach či vekovej a rodovej diverzite. Smernica sa dotkla najmä verejne obchodovaných firiem s viac ako 500 zamestnancami, ale aj bánk, poisťovní a iných spoločností, ktoré si určia jednotlivé štáty. 

Slovensko ju implementovalo novelou zákona o účtovníctve, ktorá do platnosti vstúpila 1. januára tohto roka. Pre firmy to znamená, že už budúci rok budú musieť vo svojich výročných správach uviesť aj svoje aktivity v sociálnej oblasti a ochrane životného prostredia, hovorí Gembická. „Niekoľko firiem však už správy o zodpovednom podnikaní pripravuje na dobrovoľnej báze.“ 

Medzi najlepšie reportujúce firmy podľa Gembickej patrí Slovak Telekom a VÚB banka, ktoré využívajú štandardy GRI. „Obe spoločnosti majú veľmi dobre prepracovaný systém a sú naozaj príkladom, ako sa to dá robiť dobre.“ 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111