14. 08. 2014 Zodpovedné podnikanie

Riadenie rukou ženy

Pridanie čo i len jedného ženského zástupcu do vedenia spoločnosti prináša dôvtipnejšie, efektívnejšie a ohľaduplnejšie výsledky pre spoločnosť.

Profesorka Judy Zaichkowsky tvrdí, že prítomnosť ženského pokolenia v riadení dáva väčší dôraz samotnej etike a praktikám vedenia a nabáda k správnemu firemnému riadeniu. Nezávisí na počte žien, stačí ich samotná prítomnosť. Podľa pozorovaní viceprezidentky filantropického poradenského centra Jo-Anne Ryan ženy vynikajú emocionálnym cítením, ktoré ich predurčuje k inému spôsobu rozhodovania. Mnohokrát tak nie je zisk ten najdôležitejší objekt záujmu.

Spoločnosti s úspešnou politikou rodovej rôznorodosti dosahujú podľa štúdie Catalyst’s porovnateľne lepšie finančné výsledky. Preukazujú o viac ako 50 % lepší obrat z predaja, investovaného kapitálu či majetku.

McKinsey&Company vo svojej štúdii Woman as a Valuable Asset odhalil, že takéto spoločnosti majú vyšší operatívny príjem či trhové zhodnocovanie. Štúdia hlbšie porovnáva rozdielne taktiky mužov a žien cez deväť kľúčových líderských zručností, ktoré zlepšujú manažérsku kvalitu.

Ženy preferovali prvky ako „osobnostný rozvoj“, „očakávania a odmeňovanie zamestnancov“ či úloha „modelovej role“. Muži na druhej strane inklinovali ku „kontrolnej a korektívnej akcii“ či „individuálnemu rozhodovaniu“.

Preferencie pre zručnosti ako „participatívne rozhodovanie“, „intelektuálne stimulovanie“, „inšpirovanie“ či „efektívna komunikácia“ bola v podobnom pomere pre mužov i ženy.  Vzájomne sa však zhodli, že „inšpirácia“ spolu s vyjadrením „očakávaní a následného ohodnotenia“ sú najdôležitejšie vo vedení ľudí či dosahovaní firemných výsledkov.

Zvýšenie firemnej hodnoty možno len kombináciou najefektívnejších líderských taktík oboch pohlaví.

Nie len súkromný sektor sa snaží pretaviť myšlienku rodovej rovnosti do reality. Nový predseda Európskej komisie, Luxemburčan Jean-Claude Juncker vyzýva národné vlády, aby do Komisie nominovali viac žien. „Juncker si nemyslí, že Komisia, v ktorej by boli len dve alebo tri ženy bude dôveryhodná alebo legitímna.“

Nedávnym schváleným návrhom Európskeho parlamentu je, že ženy by mali tvoriť 40 % vedenia vo veľkých firmách. Týka sa to firiem aktívnych na burze, ktoré zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov s ročným obratom aspoň 50 mil. eur.

Na to, aby sa ženám umožnilo budovať si svoju kariérnu cestu, je nevyhnutné vytvoriť vhodné pracovné podmienky, ktoré budú podporované ako korporátnou, tak aj štátnou sférou.

Zdroje: mckinsey.com, catalyst.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111