11. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Riešenia, ktoré pomáhajú plniť ciele udržateľného rozvoja

Ericsson predstavil Správu o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Medzinárodný dodávateľ telekomunikačných technológií a služieb, spoločnosť Ericsson, nedávno zverejnila svoju 24. výročnú správu o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Správa sumarizuje výsledky spoločnosti v troch oblastiach: zodpovedné podnikanie; energetika, životné prostredie a klimatické zmeny a internet pre všetkých.

Börje Ekholm, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Ericsson: „Poskytnúť svetovej populácii prístup k internetu je skvelá obchodná príležitosť a účinný spôsob, ako prispieť k splneniu Cieľov udržateľného rozvoja. Spájaním nášho portfólia, našich zákazníkov a udržateľnosti chceme budovať silnú a ziskovú spoločnosť teraz aj do budúcnosti.

Energetika, životné prostredie a klimatické zmeny

Záväzok spoločnosti Ericsson dosiahnuť optimálnu energetickú efektivitu zahŕňa dôraz na 5G, cieľ výrazné zníženie používania nafty a snahu zabezpečiť, aby platforma Ericsson Radio System zostala energeticky najúčinnejšou na trhu. Súčasťou projektu Pure Solar, dokončeného v spolupráci so spoločnosťou Telenor v Mjanmarsku, je vybudovanie prvého 500-wattového solárneho závodu na svete. Počas jediného roka sa prevádzka na solárny pohon ukázala byť úspornejšou, než naftová alternatíva.

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o klimatických zmenách ocenil pôsobenie Ericssonu v rámci projektu Connected Mangroves, venovanému odolnosti voči klimatickým zmenám v Malajzii. Za posledných päť rokov Ericsson znížil emisie CO2 na zamestnanca o 45 % prostredníctvom zamerania sa na obchodné cesty, prepravu produktov a spotrebu energie v našich zariadeniach.

Internet pre všetkých

Elaine Weidman-Grunewald, viceprezidentka a riaditeľka pre udržateľnosť v spoločnosti Ericsson, uviedla: „V prípade poskytnutia pripojenia k internetu pre ďalšie 4 miliardy ľudí vieme, že kľúčové bude mobilné širokopásmové pripojenie. Najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako to urobiť, je umožniť nákladovo efektívnu transformáciu z 2G na 3G a na 4G, a v Ericssone sa zameriavame na poskytovanie riešení pre našich zákazníkov, ktorí sa venujú zlepšovaniu dostupnosti a odstraňovaniu prekážok v prístupe k internetu.

V roku 2016 Ericsson spustil nový rad mobilných širokopásmových riešení, u ktorých boli celkové náklady vlastníctva znížené až o 40%. To umožňuje životaschopnosť investícií do mobilného širokopásmového pripojenia na trhoch s nízkym priemerným výnosom na používateľa a pomáha zvyšovaniu dosahu 3G a 4G a zlepšuje dostupnosť internetu pre väčšie množstvo ľudí.

Iniciatíva Ericssonu Technológia pre dobro (Technology for Good) v súčasnosti pozitívne ovplyvňuje životy 89 miliónov ľudí prostredníctvom programov ako Connect To Learn a Ericsson Response. Iniciatíva pre globálne vzdelávanie Connect To Learn bola spustená v 23 krajinách a prináša úžitok viac ako 80 000 študentom.

Zodpovedné podnikanie

Ericsson si uvedomuje, že podnikať zodpovedne patrí medzi základné hodnoty spoločnosti a kladie dôraz na neustále a každoročné posilňovanie svojich programov a procesov. V roku 2016 Ericsson Group vydal prvé stanovisko k modernému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi. Spoločnosť praktikuje prístup nulovej tolerancie voči korupcii a v roku 2016 tiež významne posilnila svoj protikorupčný program.

Už tretí rok Ericsson podáva hlásenia v súlade s Rámcovými zásadami OSN pre podnikanie a ľudské práva (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) – a zostáva jedinou spoločnosťou v segmente informačných a komunikačných technológií, ktorá tak urobila. Spolu s nadáciou World Foundation Childhood spoločnosť spustila mobilné vzdelávacie aplikácie pre rodičov, učiteľov a opatrovníkov na prevenciu a odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.