23. 06. 2015 Filantropia

Rodičia detí so sluchovým postihnutím často nevedia, ako pomôcť svojmu dieťaťu

V zahraničí bežne funguje terénna raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím, v rámci ktorej rodičom pomáha odborník priamo v rodine.

V zahraničí je terénna starostlivosť bežná

V zahraničí bežne funguje terénna raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím, v rámci ktorej rodičom pomáha odborník priamo v rodine. Vďaka nemu sa rodičia učia rozvíjať sluchové, komunikačné i motorické zručnosti svojho dieťaťa. Pred troma rokmi sa takýto pilotný projekt rozbehol aj na Slovensku vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. „Stalo sa tak prvýkrát, čo si rodiny s nepočujúcimi deťmi mohli vyskúšať, aké je pracovať s mobilným pedagógom priamo v domácom prostredí,“ vysvetľuje Juraj Récky, programový koordinátor Nadácie Pontis.

Projekt podporili vďaka zamestnankyni PSA

K podpore sa tento raz pridala aj Nadácia PSA Peugeot Citroën. Program Mobilný pedagóg sa totiž stal prvým projektom zo Slovenska, ktorý vyhral jednu zo štyroch hlavných kategórii v celoskupinovej histórii automobilky a bol ocenený sumou 10-tisíc eur. Do zamestnaneckého grantového programu ho prihlásila zamestnankyňa Kamila Oborilová, ktorá má doma nepočujúce dieťa.

„Získané peniaze pôjdu na projekt včasnej podpory detí s poruchou sluchu na Slovensku. Mobilní pedagógovia tak budú môcť pokračovať vo výučbe a vzdelávaní rodín s nepočujúcimi deťmi v ich domácom prostredí,“ dodáva J. Récky. Raná starostlivosť v teréne v súčasnosti na Slovensku funguje len vďaka podpore súkromných donorov. Vzdelávanie rodičov o zákernom postihnutí, akou je strata sluchu, je pritom pre rodiny veľmi dôležité, aby mohli dosiahnuť vývinový pokrok svojho dieťaťa.

Rodiny si vymieňali skúsenosti

V bratislavskej Hojdane sa stretli rodíny, ktoré majú doma deti so sluchovým postihnutím. Okrem výmeny skúseností získali informácie, ako si nárokovať na kompenzačné pomôcky pre dieťa so sluchovým postihnutím a mali možnosť individuálnej konzultácie s logopédom. Nechýbal ani mobilný pedagóg.

„Všetkým rodinám by sme dopriali, aby sa mohli zúčastniť programu Mobilný pedagóg a mali možnosť získať všetky dostupné informácie. Nikde inde sme doposiaľ túto možnosť nemali. Vďaka návšteve špeciálnej pedagogičky a správnej diagnostike sme sa naučili, ako komunikovať s dieťaťom,“ povedala Viera, matka 3-ročného Šimona so sluchovým postihnutím.

Informácií je stále málo

Prvé výsledky programu ukazujú, že rodičia po určitom čase spoločnej práce s dieťaťom a mobilným pedagógom dokážu komunikovať a samostatne fungovať. „Rodičom takáto pomoc nesmierne pomáha, pretože vo svojom okolí často nemajú nikoho s takýmto postihnutím. Porucha sluchu je neviditeľné postihnutie. Napriek tomu, že nespôsobuje fyzickú bolesť, patrí k najzákernejším hendikepom a dokáže výrazne ovplyvniť život dieťaťa a jeho rodiny,“ dodáva J. Recký.

Navyše, pre rodičov často nie je jednoduché zorientovať sa v rozporuplných názoroch, ako svojmu dieťaťu pomôcť. Často nevedia, kde a akým spôsobom hľadať pomoc. Aj preto je veľmi dôležité poruche sluchu porozumieť a osvojiť si, aké ďalšie kroky môžu rodičia pre svoje deti urobiť. Špeciálni pedagógovia navštevujú rodiny jeden až dvakrát do mesiaca. Počas jeden a pol hodinovej návštevy intenzívne pracujú s dieťaťom, ako aj s rodičmi. Učia sa základné posunky a ako sa dorozumieť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111