30. 03. 2015 Filantropia

Rodiny s deťmi so sluchovým potihnutím sa môžu naučiť posunkovať

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis organizuje kurzy posunkového jazyka pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím.

Máte v rodine sluchovo postihnuté dieťa? Chcete sa naučiť ako s ním lepšie komunikovať, aby sa vedelo lepšie integrovať v materskej škole či škôlke a nemalo problémy v budúcnosti? Prihláste sa na náš aprílový alebo júnový kurz posunkového jazyka, ktorý je určený pre rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím.

Čo vás na kurze čaká

  • Úvod do posunkovania: Čo je posunkový jazyk, prečo sa používa, ako komunikovať so sluchovo postihnutými ľuďmi?
  • Bežne používané posunky pre rodičov malých detí
  • Posunkovanie básničiek, piesní, premietanie filmov (program ušitý na mieru podľa potrieb účastníkov)
  • Práca priamo s deťmi: Ako získať očný kontakt? Ako primäť dieťa k tomu, aby komunikovalo? Cvičenia s deťmi (len v prípade kurzu s deťmi)

Vyberte si jeden z dvoch termínov:

Kurz pre rodiny so sluchovo postihnutými deťmi (max. 2 dospelí + 1 dieťa)
Termín: 17. – 19. apríl (piatok – nedeľa)
Miesto: Lepší svet n.o., Osuského 8, Bratislava
Kurz je bez ubytovania a teplej stravy a je obmedzený počtom účastníkov.

Kurz pre rodičov nepočujúcich detí (max. 1 dospelý, nie deti)
Termín:
4. – 7.jún (štvrtok – nedeľa)
Miesto: Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec 88, Vysoké Tatry
Ubytovanie hradíme len jednej dospelej osobe z rodiny. V prípade záujmu partnera alebo inej osoby je potrebné si uhradiť všetky náklady na kurz. Kurz je obmedzený počtom účastníkov.

Chcete sa prihlásiť?

Na kurz sa prihláste kliknutím na náš jednoduchý formulár, kde napíšte svoje meno a mobilné číslo. Nezabudnite si vybrať termín kurzu a uviesť počet osôb, ktoré sa kurzu zúčastnia.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte Petru Hunčárovú, programovú koordinátorku Nadácie Pontis, prostredníctvom e-mailu petra.huncarova@nadaciapontis.sk alebo na mobilnom čísle 0918 885 001.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.