30. 11. 2021 Zodpovedné podnikanie

Rodiny s jedným rodičom sú pre štát neviditeľné. Je nevyhnutné poskytnúť im špecifickú podporu, tvrdia odborníci

Slovensko si pripísalo ďalšie nelichotivé prvenstvo – rodiny s jedným rodičom sa u nás prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v Európskej únii. Rodičia-samoživitelia sú často vyhorení, majú problémy s bývaním aj prácou, a deti čoraz viac trpia depresiami. Na online podujatí Charty diverzity Slovensko sme 23. novembra hľadali odpovede na otázky, aké sú aktuálne formy pomoci pre jednorodičovské rodiny zo strany štátu a neziskového sektora, ktoré opatrenia sú nevyhnutné, aby tieto rodiny neprepadávali cez štátny systém pomoci, a akú úlohu môžu zohrávať zamestnávatelia.

Na Slovensku máme aktuálne 150 000 jednorodičovských domácností, v ktorých žije až 200 000 detí. Znamená to, že tieto deti vychováva len jeden rodič – bez druhého rodiča a jeho pravidelnej podpory. Tieto čísla získala nezisková organizácia Jeden rodič, ktorá vychádzala z viacerých štúdií, domácich aj európskych. Štát presnými dátami o jednorodičovských rodinách nedisponuje.

Najväčším problémom je bývanie

Eva Marková, zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič, upozorňuje, že tieto rodiny sa stretávajú s veľkým množstvom problémov a je nevyhnutné, aby im bola poskytnutá pomoc z viacerých strán. „Na takúto situáciu nie je nikto z nás pripravený. Rodič sa musí v prvom rade psychicky vysporiadať s tým, že na mnoho vecí zostal sám. Len tak môže byť dobrým vzorom pre svoje deti,“ priblížila. Jednorodičovské rodiny majú často problémy s bývaním – pri súčasnej situácii na trhu tvoria náklady na bývanie zhruba 60 – 70 % priemerného mesačného platu. „Väčšina z nich sa preto sústreďuje len na základné prežitie,“ dodala E. Marková.

Ťažkosti majú aj s hľadaním práce. Na trhu totiž nemáme dostatok flexibilných zamestnávateľov, ktorí by ponúkali možnosť čiastočného úväzku alebo flexibility miesta a času práce pre zosúladenie osobného a pracovného života týchto rodičov. Svoju úlohu zohráva aj rodová nerovnosť – osamelými rodičmi sú v 84 % prípadov ženy-matky, v 16 % prípadov ide o mužov-otcov.

Zo strany štátu absentuje aj finančné a právne poradenstvo – rodičia nevedia, ako majú z jedného platu financovať bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie svojich detí, nevedia sa zorientovať vo svojich právach a povinnostiach, a tak sa často prepadávajú hlbšie do chudoby. „Toto všetko ukazuje, že rodiny s jedným rodičom sú jednoznačne ohrozenou skupinou. Je nevyhnutné venovať im špeciálnu pomoc štátu,“ dodal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Pomoc štátu často nestačí

Podľa Jána Maníka, riaditeľa Odboru štátnej sociálnej podpory na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štát podporuje a pomáha osamelým rodičom prostredníctvom systému štátnej sociálnej podpory aj sociálnej pomoci. V skutočnosti však systém nerozlišuje, či sú dávky určené pre rodinu s jedným alebo oboma rodičmi. Rodiny môžu od štátu čerpať štátne sociálne dávky (napr. príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavky na dieťa), ak je rodina bez príjmu alebo má nízky príjem, tak aj sociálnu pomoc (pomoc v hmotnej núdzi). V prípade rozvedených rodičov – ak jeden rodič neplatí výživné, je možné podať žiadosť o náhradné výživné hradené štátom.

Keďže výdavky jednorodičovských rodín ďaleko presahujú výšku pomoci, ktorú im štát cez sociálny systém poskytuje, vo chvíli, keď už vyčerpajú všetky možnosti pomoci od štátu, sa často obracajú na darcovský portál ďakujeme.sk. „Nestanovujeme hranice, kto môže a nemôže požiadať o pomoc. Všetci, ktorým sociálny systém nebol schopný pomôcť, u nás môžu „zaklopať na dvere“,“ povedala Zuzana Kaprinay, programová manažérka darcovského portálu. Okrem možnosti uchádzať sa o podporu darcov poskytujú rodinám aj nefinančnú pomoc v podobe právneho či finančného poradenstva. Deťom zasa pomáhajú s mentoringom. „Rodičia-samoživitelia často nevedia pomôcť svojim deťom so vzdelávaním, časovo to nezvládajú. U nás sa môžu zadarmo dostať k doučovaniu a mentoringu,“ dodala Z. Kaprinay. Podľa jej slov sa snažia takéto rodiny postaviť na nohy viacerými spôsobmi.

Rodiny s jedným rodičom zaskočí aj bežný výdavok

Na pomoc jednorodičovským rodinám sa zameriava aj Nadácia pre deti Slovenska. Dlhé roky podporuje rodiny, kde jeden z rodičov ovdovel, a tak zažívajú dvojnásobnú traumu. Počas pandémie presmerovali časť prostriedkov na humanitárnu pomoc rodinám s osamelým rodičom a v máji prerozdelili prvých 70 000 eur na podporu organizácií, ktoré poskytujú pomoc jednorodičovským rodinám.

Podľa Ondreja Galla sa tento rok v zbierke Hodina deťom prvýkrát rozhodli aj pre priamu finančnú pomoc týmto rodinám. Išlo o jednorazový finančný príspevok vo výške 400 €, ktorý smeroval na zabezpečenie potrieb detí. Záujem ich prekvapil – do systému sa prihlásilo 500 rodín, do konca roka plánujú podporiť 140 z nich. „Ukázal sa nám zaujímavý fenomén – aj v prípade rodín, kde je rodič zamestnaný, absentuje vytváranie finančnej rezervy. Zaskočí ich tak akýkoľvek bežný výdavok, napríklad pokazený spotrebič v domácnosti, nástup dieťaťa do školy alebo technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie,“ uviedol O. Gallo.

Čo by mal urobiť štát?

E. Marková vidí zásadný problém v tom, že štát nemá zadefinovanú skupinu jednorodičov. „Ak by to tak bolo, je omnoho jednoduchšie priniesť adresnú pomoc, pripraviť reformy a systém príspevkov.“ Diskutujúci sa zhodli, že kľúčové pre tieto rodiny sú najmä dve veci – dostupnosť bývania a vytváranie pracovných príležitostí, ktoré by reflektovali ich situáciu. „Nejde len o podporu skrátených úväzkov, ale napríklad aj o redefiníciu pracovnej náplne alebo budovanie predškolských a školských zariadení v mieste, kde rodič pracuje,“ dodala Z. Kaprinay.

O. Gallo upozornil na nemenej pálčivý problém, a tým je systém právnej pomoci. „Ten sa nám na Slovensku rozpadol. Centrá právnej pomoci majú na jedného klienta veľmi málo času. Pritom právne poradenstvo je pre tieto rodiny extrémne dôležité,“ povedal. J. Maník uviedol, že problematika podpory rodín s osamelými rodičmi si vyžaduje multirezortný prístup. V štádiu prípravy je, podľa jeho slov, zriadenie Rady vlády pre podporu rodín a demografického rastu, kde okrem štátnych inštitúcií, samosprávy, akademickej obce, občianskych združení, budú mať zastúpenie aj jednorodičia. Rada bude následne pripravovať národnú stratégiu na podporu rodín. Či sa však prijmú špecifické opatrenia na pomoc jednorodičovským rodinám je otázne.

Zamestnanci Henkel Slovensko si môžu zvoliť úväzok podľa svojich potrieb

Pre Henkel Slovensko je podpora rodičov jednou z priorít. Svojim zamestnancom a zamestnankyniam ponúkajú využívanie skráteného úväzku podľa svojich potrieb (od 40 do 90 %) a navyše aj možnosť zvoliť si rozloženie pracovného týždňa. „Najviac využívaným je úväzok na 80 %. Vďaka flexibilite práce, ktorú ponúkame, si rodičia vedia aj pri takmer plnom úväzku zosúladiť osobný aj pracovný život bez problémov,“ povedal Rado Remák, HR Business Partner spoločnosti.

Za vysokou úspešnosťou návratu zamestnankýň po materskej a rodičovskej dovolenke vidí najmä aktívny kontakt a dorovnávanie mzdy po návrate podľa aktuálnej trhovej situácie. K ďalším benefitom firmy patria platené dni voľna nad rámec zákona (napr. 3 dni pre otcov pri narodení dieťaťa, 1 deň pri sprevádzaní prváka/prváčky do školy), dorovnanie mzdy do 80 % pri PN a nonstop bezplatné poradenstvo pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Rodičia oceňujú aj zamestnaneckú Henkel škôlku priamo v budove, v ktorej pracujú.

Tesco pomáha svojim kolegom v núdzi

V spoločnosti Tesco Stores SR pracuje 13 % osamelých rodičov. „Vnímame, že sú v núdzi viac ako iní rodičia – často ich vidíme v žiadostiach v programe Tesco Anjel, ktorým pomáhame ľuďom v ťažkej životnej situácii,“ uviedla Miroslava Rychtarechová, prevádzková personálna manažérka spoločnosti. Program je unikátny v tom, že z vyčlenených finančných prostriedkov poskytujú pomoc kolegom a kolegyniam v núdzi – často ide o ľudí z regiónov, osamelých rodičov, ktorí nemajú zázemie, vážne ochoreli alebo prišli o blízkych.

Tento rok tiež Tesco predstavilo nové rodinné benefity, ktoré reflektujú rôzne životné situácie. Patrí k nim dorovnávanie príspevku počas materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, poskytnutie otcovského voľna pri narodení dieťaťa, ale aj poskytnutie voľna počas procesu adopcie, pri asistovanej reprodukcii či pri strate dieťaťa. V reťazci zároveň pracuje až 63 % ľudí, ktorí sa o niekoho starajú – po novom môžu títo zamestnanci a zamestnankyne využiť 4-týždňové neplatené voľno nad rámec zákona.

Slovenská sporiteľňa podporí neziskovky, ktoré pomáhajú jednorodičovským rodinám

Slovenská sporiteľňa už začiatkom roka identifikovala, a to najmä u svojich klientov a klientiek, že v dôsledku pandémie bude problém jednorodičovských rodín vypuklejší a bude potrebné nájsť riešenie. „V spolupráci s partnermi sme vyhlásili akcelerátor pre subjekty, ktoré by vďaka našej podpore vedeli pomoc jednorodičovským rodinám poskytovať rozsiahlejšie a zároveň adresnejšie,“ povedal Richard Fekete, špecialista senior pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky. Následne vybrali 10 potenciálne úspešných projektov a pripravili pre ne individuálny program rozvoja.

Banka tiež nadviazala spoluprácu s OZ Pracujúce mamy – na ich kariérnom portáli uverejňujú pracovné pozície vhodné aj pre jednorodičov. Svojim zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí sú jednorodičia, pomáhajú benefitmi, ktoré sú pre všetkých zamestnancov. Patrí k nim sociálna výpomoc v prípade dlhodobej PN, úmrtia v rodine či živelnej katastrofy, príspevok na stravu, či dni voľna navyše na regeneráciu pracovnej sily, ako aj dni voľna pre osamelých rodičov s dieťaťom do 15 rokov a tehotné ženy.

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa rozhodla pripojiť k programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska a pomôcť tak zlepšovať životnú úroveň detí vyrastajúcich v rodinách iba s jedným rodičom. Zamestnanci a Nadácia finančne podporí tento rok 100 jednorodičovských rodín.

K podpore rôznorodosti a prístupu bez predsudkov sa hlási viac ako stovka signatárov

Po diskusii sa k Charte diverzity Slovensko pridalo ďalších 11 signatárov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne rozmanité a rešpektujúce pracovné prostredie. Charta diverzity tak má po 4 rokoch od svojho vzniku už 110 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania.

Novými signatármi Charty diverzity sú:

 • Aj Ty v IT
 • Asseco Central Europe
 • Camfil
 • Curaden
 • MetLife Europe
 • Národný inšpektorát práce
 • ON Semiconductor
 • Resonate Services
 • Steelcon Slovakia
 • Whirlpool Slovakia
 • WOLF THEISS

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111