09. 04. 2021 Filantropia

Rok 2021: Pomoc rodinám v programe Srdce pre deti

V roku 2021 pokračujeme v programe Srdce pre deti v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Rodiny tak majú možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti. Rovnako nadväzujeme na adresnú pomoc z minulého roka a podporujeme aj rodiny, ktoré existenčne postihla pandémia.

Ako vyzerá pomoc konkrétnym rodinám?

Sandra

Sandra má osem rokov a jej diagnózou je detská mozgová obrna. Komunikačné pomôcky s hlasovým výstupom sú pre ňu nesmierne dôležité, keďže posúvajú vpred jej komunikáciu s okolím. Po získaní príspevku z Úradu práce sme prispeli doplatkom 2 000 eur na spomínané pomôcky a príslušenstvo k nim. Držíme Sandre palce v jej napredovaní, ako aj v prechode z materskej školy na základnú školu, ktorý ju čaká budúci rok.

Dominik

Dominik nedávno oslávil 12 rokov. Je to chlapec, ktorý sa je neustále napojený na tracheostómii. Trpí detskou mozgovou obrnou, ktorá má obrovský vplyv na celé jeho fungovanie. Dominikovou obrovskou radosťou sú výlety, vlastne akékoľvek cesty preč z domu. Teší sa z každej jednej z nich, keďže kvôli svojmu stavu sa nemôže ani vzdelávať. Rodina získala časť financií na nové auto a pridala k nim svoje dlhoročné úspory. V rámci projektu Srdce pre deti sme prispeli palivovou kartou v hodnote 500 eur, aby Dominik mohol so svojou rodinou uskutočniť cesty, na ktorých sa určite veľa naučí.

Majka

Deväťročná Majka trpí epilepsiou, ktorá je rezistentná na lieky a bojuje tiež s ochrnutím ľavej časti tela. Ona sa však nevzdáva a skúša sa postaviť dokonca aj na korčule. Aby sa mohla plnohodnotnejšie vzdelávať, prispeli sme jej na špeciálnu komunikačnú pomôcku s hlasovým výstupom v hodnote 2 000 eur. Držíme Majke veľmi palce, aby sa jej v napredovaní a v integrácii v bežnej základnej škole aj naďalej veľmi dobre darilo.

Miško

Miška, ktorý nedávno oslávil 14 rokov, sprevádza od jeho tretieho roku vrodené ochorenie exostóza. Ide o kostné výrastky, ktoré sa tvoria v celom tele a spolu s rastom sa tiež zväčšujú. Toto ochorenie je veľmi zriedkavé a na Slovensku málo známe. Miškovi spôsobuje skoliózu a problémy s chôdzou. Absolvoval 5 operácií, ale výrastky znovu dorástli. Miško je ôsmak a okrem exostózy ho trápi aj ADHD, dyslexia a dysgrafia. Preto sme šikovnému chlapcovi prispeli na notebook so špeciálnymi programami, ktoré mu uľahčia učenie.

Filipko

Filipko má 5 rokov a žije len so svojou mamou, ktorá počas pandémie prišla o prácu a má veľké ťažkosti nájsť si ďalšiu. Žili v nevyhovujúcich podmienkach v ubytovacom zariadení, kde aj pracovala. Podarilo sa im presťahovať, avšak bez možnosti pracovať bolo Filipkovu maminu veľmi náročné platiť nájom. Prispeli sme im preto na časť nájomného počas jedného roka, spolu v hodnote 2 040 eur. Veríme, že Filipkovi sa bude v lepších podmienkach dobre bývať a že jeho mamina si čoskoro nájde prácu.

Alex

Šesťročný Alex trpí detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Mama s ním pravidelne rehabilituje a spolu pracujú aj na rozvoji reči. V napredovaní mu veľmi pomáhajú rôzne vzdelávacie a senzorické pomôcky, na ktoré veľmi dobre reaguje. Alex sa v súčasnosti vzdeláva hlavne dištančne. Poskytli sme mu príspevok na spomínané pomôcky a tlačiareň, keďže veľmi dobre reaguje na vizuálne podnety. Prispeli sme spolu sumou 1 881,16 eura.

Hugo

Hugo, ktorý nedávno oslávil 9 rokov, bojuje s detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Pravidelne rehabilituje, aby sa čo najviac posúval vpred. Vo vzdelávaní mu pomáhajú špeciálne pomôcky, ktoré sú prispôsobené jeho zdravotnému stavu. Na jednu z nich sme mu prispeli aj v rámci programu Srdce pre deti – išlo o pomôcku so špeciálnym hlasovým výstupom. Veríme, že Hugo bude aj naďalej úspešný vo všetkom, čo podporuje jeho rozvoj.

Sebastian

Sebastian onedlho oslávi 14 rokov. Je nútený k inému druhu zodpovednosti a samostatnosti ako jeho rovesníci. Pred piatimi rokmi mu totiž diagnostikovali Diabetes typu 1, ktorý sprevádza viacero pridružených diagnóz. Dlho si inzulín pichal sám, až kým pre neho rodičia nezískali inzulínovú pumpu, ktorá skvalitnila jeho život. Sebastian trpí aj skoliózou, ktorú zhoršilo dištančné vzdelávanie. Preto sme sa mu rozhodli prispieť na ergonomickú stoličku, pracovný stôl, počítač, ktorý pri učení nahradí mobil a príslušenstvo k nemu v hodnote 2 000 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.