12. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Roy Vercoulen: Podnikajte bez plytvania a odpadov a váš biznis prežije

Roy Vercoulen bude na CEE CSR Summit-e hovoriť aj o tom, prečo by sme mali myslieť na to, čo sa stane s produktom po jeho životnosti.

Roy Vercoulen je šéfom európskej časti Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cradle to Cradle (C2C) je priekopnícky koncept, ktorý kladie dôraz na to, aby firmy už pri návrhu svojho produktu mysleli na to, čo sa s ním stane na konci jeho životnosti. Cieľom je vrátiť čo najviac materiálov späť do výroby, prípadne ich recyklovať a zabrániť tak tvorbe odpadov. Holanďan Roy Vercoulen, európsky riaditeľ Cradle to Cradle Product Innovation Institute, bude 28. mája počas CEE CSR Summit-u hovoriť práve o udržateľnosti výrobkov, materiálov a technológií a o princípoch obehovej ekonomiky.

Roy kedysi založil a riadil nadáciu C2C ExpoLAB, ktorá radila architektom, developerom, investorom, vzdelávacím inštitúciám a verejnej správe pri implementácii stratégie Cradle to Cradle.

 

Kde má obehová ekonomika a koncept Cradle to Cradle najväčší úspech? Možno niektoré druhy priemyslu alebo krajiny považovať za najprogresívnejšie v zavádzaní tohto nového modelu výroby a spotreby?  

Cradle to Cradle má v posledných rokoch najväčší úspech v staviteľstve. Suvisí to s tým, že stavitelia dávajú väčší dôraz na zelenú výstavbu, t.j. na stavbu budov, ktoré sú udržateľnejšie, majú lepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti, sú flexibilnejšie a sú konštruované s použitím bezpečnejších a zdravších materiálov a výrobkov.

V tejto oblasti sa výrazne rozvíja aj módny priemysel. Vidíme rastúci trend používania bezpečnejších chemikálií, tlak na spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi, bezpečné pracovné podmienky, zodpovedné využívanie vody, znižovanie znečistenia a spotreby energie. V rámci našej kampane Fashion Positive spolupracujeme s poprednými medzinárodnými značkami a pomáhame im vytvárať módu, ktorá pozitívne ovplyvňuje ľudí i planétu.

Program Cradle to Cradle Products Innovation Institute ponúka všetkým odvetviam platformu pre inovácie. Môžu zavádzať nové politiky a postupy, ktoré pomáhajú zlepšiť výkonnosť ich produktov a výrobných procesov naprieč piatimi kvalitatívnymi kategóriami (ekologický a opätovne využiteľný materiál, obnoviteľné zdroje energie a zníženie emisií CO2, ochrana vôd  a sociálna spravodlivosť). Nárast aktivít zaznamenávame najviac v Európe, najmä v Holandsku.

Rastie medzi firmami tendencia prijímať princípy obehovej ekonomiky a Cradle to Cradle?

Stále viac sektorov preberá zodpovednosť za svoje produkty a spôsoby, akým sa vyrábajú. Ak sú firmy múdre, budú tento trend nasledovať. Zabezpečia si tým podiel na trhu a jedinečnú pozíciu v porovnaní s konkurenciou. Ak tak neurobia, za 5 až 10 rokov nebudú mať žiadny biznis.

Môže rozvoju obehovej ekonomiky pomôcť aj podpora zo strany vlád?

Dane sú jedným z problémov pri prechode na cirkulujúce systémy. Prečo zdaňujeme prácu a nie využívanie zdrojov, najmä keď sú takmer vyčerpané? Je tu obrovský potenciál, aby s tým krajiny niečo urobili a stali sa lídrami. Prijatie tohto konceptu si však vyžaduje zmenu celého systému a to nejakú chvíľu trvá. Miestne vlády v Holandsku sú v zadávaní kritérií pre verejné zákazky zamerané na podporu rozvoja bezpečných a zdravých výrobkov a materiálov zatiaľ na čele.

Pracovali ste aj pre regionálnu vládu. Ako sa môžu princípy obehovej ekonomiky prejavovať v štátnom sektore?

Bezpečné a zdravé budovy, ktoré vytvárajú čistú a obnoviteľnú energiu a čistia vodu, šetria náklady ľuďom, ktorí žijú v tejto oblasti, ale tiež vytvárajú inšpirujúce prostredie. To priťahuje mladých motivovaných a vzdelaných odborníkov a dáva vášmu mestu jasnú výhodu pred ostatnými konkurenčnými mestami. Rovnako to priťahuje investície do vášho regiónu, pretože podniky potrebujú kvalifikovaných ľudí a títo ľudia chcú pracovať pre podniky, ktoré sa správajú zodpovedne.

Vyhrajte knihu Cradle to Cradle

Na CEE CSR Summit-e vylosujeme z účastníkov 10 výhercov knihy Cradle to Cradle, ktorá bude podpísaná jej autormi – Williamom McDonoughom a Profesorom Dr. Michaelom Braungarterom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111