26. 01. 2023 Sociálne inovácie

Rozvoj kritického myslenia u študentov a študentiek stredných škôl podporíme sumou 30-tisíc eur

Víťazom EDUakcelerátora 2022 sa stala Slovenská debatná asociácia.

Víťazom 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu v rámci Generácie 3.0 sa stala Slovenská debatná asociácia s projektom Olympiáda kritického myslenia. Zameriava sa v ňom na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti pre študentov a študentky stredných škôl. Učia vyhľadávať informácie, posudzovať ich relevantnosť, orientovať sa v prostredí médií, analyzovať dáta a získavajú tiež cenné argumentačné zručnosti.

V čase, keď je viac ako 50 % ľudí na Slovensku náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá alebo konšpirácie, a len 16 % mladých ľudí si overuje informácie z médií, sú projekty ako Olympiáda kritického myslenia nesmierne dôležité.

Na šírenie a rozvoj svojho projektu získala organizácia grant vo výške 30 000 €.

Riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie Ondrej Schütz (vľavo) počas preberania ocenenia s členom hodnotiacej komisie Ondrejom Smolárom, riaditeľom spoločnosti Soitron.

O víťazovi rozhodla hodnotiaca komisia v zložení: Andrea Basilová (Sensoneo), Miroslava Hapalová (UNICEF), Heliodor Macko (SEAK Energetics), Norbert Maur (Nadácia Pontis) a Ondrej Smolár (Soitron).
„Olympiáda kritického myslenia formuje pohľad mladých ľudí na svet. Videli sme, že projekt má potenciál rýchlo rásť, rozširovať svoje svoje pôsobenie,“ popísal dôvody výberu Ondrej Smolár a dodal: „Na škálovanie je však potrebné vytvoriť softvér, ktorý zautomatizuje opravovanie odpovedí študentov a študentiek v programe. Poskytnutím grantu, ktorý organizácia využije na vývoj tohto softvéru, môžeme docieliť, aby kritické myslenie nebolo v budúcnosti také zriedkavé ako dnes.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.