21. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Seminár MPSVaR: zosúladenie pracovného a rodinného života

27. júna na vás čaká prezentácia dobrých skúseností z Nemecka.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vás dňa 27. júna 2017 pozýva na bezplatný pracovný seminár zameraný na zosúladenie práce  a rodiny. Cieľom podujatia je prezentácia dobrých skúseností z Nemecka zameraných na zlepšenie podmienok zamestnanosti a kvality života osôb s rodinnými a opatrovateľskými povinnosťami.

Miesto stretnutia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska č. 4, 816 43 Bratislava, zasadačka č.117

Program stretnutia:

10:15-10:30 Registrácia

10:30-12:30 

Otvorenie – Oľga Pietruchová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • Súčasná situácia v zosúlaďovaní práce a rodinného života na Slovensku
  Sylvia Porubänová, riaditeľka, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Program zosúlaďovania pracovného a rodinného života v Nemecku– tvorba partnerstiev, prínos programu pre zvýšenie zamestnanosti
  Eike Alexander Letocha, Spolkové ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež, Nemecko
 • Program zosúladenia pracovného a rodinného života v meste Wolfsburg
  Kathrin Mohrs, vedúca Oddelenia stratégie pre rodinu a poradenské služby pre mládež, Wolfsburg, Nemecko
 • Možnosti financovania programu zosúladenia pracovného a rodinného života na Slovensku – prezentácia výzvy ESF
  Jitka Dvoráková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Diskusia
Moderuje: Barbara Tiefenbacher, FES Bratislava

Registrácia na seminárprostredníctvom e-mailu info@ncrp.sk

Pozvánka_Zosúladenie pracovného a rodinného života MPSVR

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111