27. 04. 2017 Nadácia Pontis

Sestry získali ocenenie

Nadácia Pontis ocenila sedemnásty raz výnimočné projekty a prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.

Nadácia Pontis ocenila sedemnásty raz výnimočné projekty a prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Ocenenie Via Bona Slovakia tento rok ako víťaz v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získalo Ošetrovateľské centrum z Humenného, ktoré si na galavečere, kde bol aj prezident Andrej Kiska, prevzalo tiež ocenenie Cena verejnosti. 
Trojica zariadení Ošetrovateľské centrum, občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom sa stará o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí. Centrum kombinuje rôzne formy ošetrovateľskej starostlivosti pod záštitou skúsených sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 prvým ústavným zdravotníckym zariadením na Slovensku vedeným sestrami. Tento druh služby, podobne ako v zahraničí, má svoje opodstatnenie aj na Slovensku. Zariadenie funguje ako malá, dynamická nemocnica, ktorá lieči predovšetkým dôslednou ošetrovateľskou starostlivosťou. Služby sú určené najťažším stavom bezvládnosti, choroby a ohrozenia zároveň. Typickým pacientom je senior, u ktorého sa zdravotný stav vážne zhoršil, napríklad z dôvodu mozgovej príhody, úrazu či zhoršenia chronického ochorenia. Dôslednou, dobre organizovanou ošetrovateľskou starostlivosťou dokážu v mnohých prípadoch odvrátiť predčasnú smrť. 
Podľa Zuzany Fabianovej z Ošetrovateľského centra a Slnečného domu, hlavným motívom zapojenia sa do súťaže bola snaha upozorniť na spoločensky významnú tému, ktorá je neprávom zatláčaná do úzadia, a zamerať pozornosť na tých najbezvládnejších, ktorí už nedokážu, nevládzu volať o pomoc.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.