21. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Shortlisty Via Bona Slovakia 2012

Poznáme nominácie ma prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2012.

Nadácia Pontis tento rok prijala 66 nominácií na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2012. Po kontrole nominačných hárkov bolo do hodnotiaceho procesu zaradených 65 nominácií. Členovia hodnotiacich komisií do finálneho výberu na víťazov odporučili tieto nominácie:

HLAVNÉ CENY

Zodpovedná veľká firma roka 2012

Embraco Slovakia za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne.

Slovenské elektrárne za zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrární, znižovanie emisií a produkcie odpadov, komplexne rozvinutú firemnú filantropiu, dlhodobú podporu témy bezdomovectva a pomoc komunite cez program Energia pre krajinu.

VÚB banka za dodržiavanie zásad etiky a transparentnosti pri podnikaní a firemnú filantropiu prevažne zameranú na komunitné projekty, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.

Zodpovedná malá/stredná firma roka 2012

ABB za zohľadňovanie dopadu na životného prostredie pri svojom podnikaní, podnecovanie obchodnej etiky a zapájanie zamestnancov do verejnoprospešných aktivít.

Agentúra Manna, ktorá má štatút chránenej dielne a polovicu z jej zamestnancov tvoria zdravotne postihnutí ľudia, ktorí výrábajú cukrárenské produkty, bio výrobky a prípravujú bezlepkoveú stravu.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená firma

Kosit za modernizáciu spaľovne a integrovaný systém nakladania s odpadom, ktorý výrazne znižuje produkciu emisií.

Orange Slovensko za zapojenie škôl, zamestnancov i zákazníkov do zberu mobilných telefónov, vďaka čomu takmer 2,5 tony elektroodpadu neskončilo na skládkach.

Skvelý zamestnávateľ

Microsoft Slovakia za program Nový svet práce, ktorý vytvoril podnecujúci priestor pre zamestnancov aj vďaka prestavbe kancelárií a zavedením práce z domu. Zamestnanci si sami môžu vybrať, kam sa po príchode do práce posadia, aby boli v práci produktívnejší a efektívnejší.

Mondi SCP za projekt Tri generácie, ktorý pomáha nielen súčasným, ale aj bývalým zamestnancom a rodinám zamestnancov. Benefity pre zamestnancov sú zamerané aj na zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport.

RWE IT Slovakia za skvelé pracovné podmienky a ústretovosť pri prispôsobovaní miesta práce a veľkosti úväzku potrebám zamestnancov prostredníctvom programu Flexibilná práca.

T-Systems Slovakia za pracovisko prívetivé k rodičom s deťmi, možnosť práce z domu a poskytnutie odborného poradenstva zamestnancom v ich osobných problémoch.

Prozákaznícka firma

dm drogerie markt za zákaznícky program dm active beauty – svet plný výhod, ktorý zákazníci získavajú za body získané z nákupu a jeho súčasťou sa stal aj program výhod pre mamičky s deťmi do dvoch rokov, zákazníci môžu body darovať aj na vybrané sociálne projekty.

Tesco Stores SR za projekt Tesco Potraviny domov, vďaka ktorej si zákazníci môžu objednať a nechať priviezť tovar domov. Telesne postihnutým občanom s preukazom ZŤP poskytuje pri nákupe nad 20 eur túto službu zdarma.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Podporovateľ dobrovoľníctva

Embraco Slovakia, ktorého dobrovoľnícky tím zamestnancov podporuje miestnu ZOO, s rybárskym združením vyčistil rieku Hornád, pomáha domovu sociálnych služieb, materskému centru a za zapájanie zamestnancov do aktivít pre diabetické deti.

Hewlett-Packard Slovakia za dobrovoľnícke akcie zamestnancov, ktorí pomáhajú manuálne aj hlavou, svoj čas venujú seniorom, deťom z detských domovov, útulku pre psov a pre mladých študentov pripravujú vzdelávacie programy.

Microsoft Slovakia, ktorý ponúka zamestnancom tri pracovné dni ročne na dobrovoľnícke aktivity, za dlhodobé dobrovoľníctvo zamestnancov v prospech detí v Domove sociálnych služieb Rosa, detského domova Studienka a pacientom združenia Sclerosis Multiplex Nádej.

Dobrý partner komunity

dm drogerie markt za projekt Veselé zúbky, ktorý má prispieť k zlepšeniu chrupu malých detí. Kampaň minulý rok smerovala do 3000 škôlok a škôlkárov navštívilo 300 zubných hliadok, ktoré mali motivačno-vzdelávací charakter.

Embraco Slovakia za Cenu Embraco za ekológiu, ktorej cieľom je zvýšiť angažovanosť mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.

MŠK Žilina za podporu vzniku kunsthalle v Žiline, ktorá vznikne prestavbou synagógy a na ktorú klub venuje 50 centov z každého predaného lístka.

Orange Slovensko za projekt Darujte Vianoce.

SK-NIC za projekt Ľudia ľuďom, vďaka ktorému môžu darcovia podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.

Tesco Stores SR za projekt Tesco pre zdravšie mestá, ktorý každoročne vyhlasuje za účelom skrášľovania a zlepšenia životného prostredia v mestách a obciach a do ktorého sa zapája veľa dobrovoľníkov.

 

Nadácia Pontis vyhlási víťazov vo štvrtok 11. apríla 2013 počas slávnostného galavečera v Refinery Gallery v Bratislave. Slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení Via Bona Slovakia 2012 a vyhlásenie 2 nominovaných spoločností na European CSR Award môžete sledovať v priamom prenose na www.teraz.sk

Jedna malá a jedna veľká firma budú po prvýkrát reprezentovať Slovensko aj na prehliadke European CSR Award v Bruseli (25. júna 2013).

Zdroj: Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111