18. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Sille Krukow: Väčšina ľudí má správne pohnútky, ale nesprávnu možnosť voľby

Sille Krukow, prvotriedna dánska rečníčka a majiteľka spoločnosti Krukow, predstaví na CEE CSR Summite 2016 koncept behaviorálneho dizajnu.

Sille Krukow bude jednou z hlavných rečníčiek na tohtoročnom CEE CSR Summite.

Ľudia nie sú vždy racionálne bytosti. Naše správanie je totiž vo veľkej miere ovplyvňované fyzickým prostredím, v ktorom sa nachádzame. Priestory, v ktorých sa každodenne vyskytujeme výrazne ovplyvňujú naše rozhodnutia a voľby. Správanie jednotlivcov možno tak považovať za  kritický faktor úspechu bez ohľadu na to, v akom sektore či organizácii sa pohybujeme. Tento fakt si čím ďalej tým viac uvedomujú aj firmy, ktoré chcú dosiahnuť udržateľnú zmenu v chovaní svojich zamestnancov, zákazníkov či dodávateľov. Rozhodnutia týchto partnerov by tak rozhodne nemali byť ponechané náhode. Práve naopak! Firmy by ich mali správne nadizajnovať.

Vývojom a implementáciou dizajnérskych riešení založených na kognitívnej psychológii a behaviorálnej ekonómii sa zaoberá dánska konzultačná spoločnosť Krukow. Jej majiteľka a dánska špecialistka na behaviorálny dizajn Sille Krukow bude jednou z hlavných rečníčiek na našej konferencii o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit 2016. Hovoriť bude o prínosoch behaviorálneho dizajnu pre firmy, o správnej architektúre supermarketov a o tom, ako zmenou našich úmyslov dokážeme zmeniť aj vlastné podnikanie. Sille Krukow sme vyspovedali v krátkom rozhovore.

Prečo ľudia stále žijú nad svoje pomery a plytvajú potravinami a energiou, aj keď vedia, že to je zlé?

Je to tak, lebo ľudské správanie a rozhodovanie nie je otázkou poznania. Rozhodujúce je či máme možnosť správnej voľby. Väčšina ľudí má správne pohnútky, ale nesprávnu možnosť voľby. Nesprávne systémy v našich domácnostiach, v práci alebo v supermarketoch nás často vedú k iracionálnemu správaniu. Napríklad, ak sú v našich domácnostiach alebo na recepciách príliš veľké taniere, máme tendenciu nabrať si viac, ako dokážeme reálne zjesť.

Správanie každého jednotlivca často odzrkadľuje správanie okolitých ľudských más. Napriek tomu, že máme iné hodnoty, stále máme sklon nasledovať väčšinu. Ako dokážu firmy pozitívne vplývať na rozhodnutia spotrebiteľov?

Firmy ovplyvňujú rozhodnutia spotrebiteľov tým, že využívajú sociálny vplyv, ktorý ukazuje cieľové správanie cez obrazy vytvárajúce ilúziu iných spotrebiteľov, ako sa rozhodujú pre tú istú možnosť. Stratégia sociálneho vplyvu aktivuje našu skupinovú mentalitu v ten pravý čas, a to pri rozhodovaní.

Čo môže spotrebiteľov motivovať kúpiť si zodpovednejšie (ekologickejšie, fair-trade) produkty, aj keď sú oveľa drahšie?

Nieže by spotrebitelia chceli za každú cenu kupovať zodpovednejšie produkty. A aj keď máme takú tendenciu, môže sa nám stať, že nakoniec kúpime niečo iné. Či vôbec pri rozhodovaní berieme do úvahy environmentálne a sociálne aspekty nejakého tovaru závisí aj od typu architektúry supermarketov.

Ako funguje behaviorálny dizajn a aké má najväčšie výhody pre spoločnosť?

Behaviorálny dizajn uľahčuje život spotrebiteľom a zamestnancom a vedie k zvýšenej spokojnosti a lojalite interných a externých partnerov v podnikaní. Inou a lepšou výhodou je optimalizácia produktov a služieb, ktorá vedie k navýšeniu predaja, tržieb a k znižovaniu nákladov.

Ako sa Dánsko dostalo na prvú priečku v tejto oblasti? Prečo Dáni preferujú dobrý dizajn a aké sú problémy v iných krajinách?

V Dánsku máme silnú tradíciu pre dobrý dizajn. Vyučuje sa v dánskych dizajnérskych školách a štruktúra dánskej spoločnosti uľahčuje overiť rozličné dizajnérske stratégie spoločenských tém.

O Sille Krukow

Sille Krukow je dánska špecialistka behaviorálneho dizajnu, majiteľka konzultačnej spoločnosti Krukow a svetovo uznávaná TED rečníčka. Od roku 2008 spolupracuje s medzinárodnými klientmi pri ovplyvňovaní rozhodovania zákazníkov. Sille tiež vedie odborné semináre na tému behaviorálneho dizajnu a prednáša o význame navrhovania správania v priestoroch uznávaných inštitúcií, ako je napríklad CU Denver, Pratt Institute a ďalšie. Okrem toho je medzinárodne uznávanou spíkerkou a hostiteľkou dánskeho televízneho programu „The Power of Habit“ na DR1.

Autorky: Tatiana Čaplová & Slavomíra Urbanová

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.