19. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Škola rodinných financií má za sebou trinásť tisíc vyškolených „žiakov“

Cieľom projektu je rozvíjať finančnú gramotnosť detí, mládeže a občanov z ohrozených a znevýhodnených komunít.

© nds.sk

Takmer 31-tisíc eur na podporu finančného vzdelávania, viac ako 1 400 odučených hodín a 3 534 účastníkov seminárov sú čísla, ktorými sa za uplynulý rok môže pochváliť už piaty ročník Školy rodinných financií (ŠRF). Projekt realizuje Nadácia pre deti Slovenska s aktívnou podporou spoločnosti Provident Financial

„V piatom ročníku projektu sme schválili 24 žiadostí o grant, pričom najviac sme ich dostali zo Žilinského, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Práve účastníci zo žilinského regiónu tvorili takmer polovicu z celkového počtu tých, čo zasadli do lavíc našej školy,“ konštatovala Alena Matúšková, projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska.

Najväčší záujem o semináre prejavili študenti. Seniori, ako dospelí, ktorí vplývajú na život a rozhodnutia detí, sú tiež oblasťou záujmu tohto projektu. „Sme radi, že sme sa dohodli i s Univerzitou tretieho veku CĎV UK v Bratislave na spolupráci zameranej práve na starších ľudí. Cyklické semináre odštartovali už v januári, cez leto budú prázdniny a pokračujeme v septembri až do konca roka,“ dodala A. Matúšková.

Ako viesť rodinný rozpočet

V piatom ročníku viacerí lektori viedli účastníkov k aplikácii získaných vedomostí a zručností prostredníctvom metódy Praktický čin. Realizovali ho v 15 organizáciách. Stretnutia boli zamerané najmä na praktickú tvorbu i vedenie rodinného rozpočtu, či hľadanie rezervy úspor na horšie časy, hospodárne nakupovanie a varenie, vedenie domácnosti, aktivity zamerané na praktickú prípravu na pohovor do zamestnania, zakladanie si účtov.

V bratislavskom občianskom združení Spoločenstvo poznania sa napríklad zamerali na bankové produkty. Študenti 3.ročníka SOŠ mali za úlohu v skupinách osloviť niekoľko bánk a podľa zadania, napr. bežný účet, termínovaný účet alebo spotrebný a bežný účet, urobiť prezentáciu s porovnaniami parametrov a rozdielov. Výsledkom boli veľkorozmerné plagáty, ktoré boli zavesené na chodbe školy – poskytli informácie aj ostatným študentom nezúčastneným na projekte.“

„Sme presvedčení, že človek, ktorý plánuje svoje financie, vedie si evidenciu príjmov a výdavkov, dokáže rozvážne reagovať v rôznych životných situáciách a nerozhoduje sa impulzívne. Pre nás ako finančnú spoločnosť je výhodou, ak oproti nám sedí informovaný spotrebiteľ. Je dôležité zdôrazniť, že lektori majú zákaz ponúkať produkty konkrétnych finančných spoločností. Účastníkom môžu poradiť iba vhodné porovnávacie kritériá,“ povedala Diana Priechodská Brodnianska zo spoločnosti Provident Financial, ktorá je partnerom ŠRF od vzniku projektu.

Zdroj: TS Provident Financial

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.