07. 05. 2014 Filantropia

Slovenské elektrárne pomáhajú vďaka svojim ambasádorom

Vsadili na vlastnú iniciatívu svojich zamestnancov - a firemnému dobrovoľníctvu sa začalo dariť.

Dobrovoľníctvo sa začalo medzi energetikmi šíriť vďaka ambasádorom. Ide o zanietených zamestnancov v lokalitách Slovenských elektrární, ktorí sa angažujú pri príprave dobrovoľníckych aktivít. Aj tento rok sa môžu angažovať a prihlásiť svoje projekty a iniciatívy, ktoré potrebujú pomoc dobrovoľníkov a finančnú podporu cez  výzvu Ukážte sa v dobrom svetle.

Skúška pre dobrovoľníkov

Všetko sa to začalo najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, v rámci ktorého zamestnanci Slovenských elektrární navrhli 30 rôznych dobrovoľníckych aktivít a nadchli ďalších kolegov. Pridali sa aj známi, či rodinní príslušníci. Takmer 350 dobrovoľníkov počas minuloročného Nášho Mesta zlepšovalo podmienky na hranie, športovanie i učenie detí z okolia Slovenských elektrární. Našli sa medzi nimi aj nadšenci pre prírodu, pamiatky a kultúru a nechýbali ani dobrovoľníci, ktorí sa venovali chorým a ľuďom v núdzi.

Na ZŠ Nováky sa bude opäť skákať

Dobrovoľnícka, ale aj finančná pomoc

Po úspešnom Našom Meste sa Slovenské elektrárne rozhodli podporiť svojich zamestnancov v dobrovoľníctve aj v ďalších mesiacoch. Dobrovoľnícke aktivity už boli väčšinou súčasťou dlhodobejších projektov. Ešte začiatkom minulej jesene zamestnanci v hlasovaní vybrali 9 projektov, každý z nich v hodnote do 3000 eur. „Organizácie už zamestnanci poznali z predošlých dobrovoľníckych akcií a tak o udeľovaní grantov rozhodovali s nadšením a väčšou mierou porozumenia,“ hovorí Lenka Hujdičová, manažérka Nadačného fondu Slovenských elektrární. Prvý ročník grantového zamestnaneckého programu Ukážte sa v dobrom svetle priniesol dvojnásobný počet firemných dobrovoľníkov oproti predchádzajúcemu roku.

Nešlo by to bez ambasádorov, zanietených zamestnancov spoločnosti, z ktorých sa niektorí stali od dobrovoľníctva už závislí. Najviac ich pomáhalo rozšíriť vzdelávacie a mimoškolské aktivity pre deti v škôlkach a školách (v Bystričanoch, Banskej Belej, Veľkých Kapušanoch a v Ružindole). Priazeň zamestnancov si však získali aj menej tradičné projekty. Milo Mistrík je ambasádorom projektu združenia architektov ArTUR, ktoré šíri osvetu o tom ako sa dá historická budova obnoviť a zároveň ponechať jej hodnoty. „My dobrovoľníci pomáhame zachrániť 100-ročnú školu v Hrubom Šúre a popritom sa učíme novým veciam,“ upresňuje ambasádor, ktorý je pracovníkom útvaru ochrany životného prostredia.

Jazierka a fontány v parku

Ďalšie finančné prostriedky putovali do Prievidze a Topoľčianok na nákup materiálu a hradenie nevyhnutných odborných prác pri revitalizácii miestnych parkov. V parku v Topoľčiankach sa dobrovoľníci striedali pri pomocných prácach a všade tam, kam sa nedostala technika. Ich snahou bolo vrátiť život a slávu jednému z najznámejších zámockých parkov, v ktorom sa prechádzal aj T.G. Masaryk. A výsledok? Dobrovoľníci stoja aj vďaka združeniu Park Topoľčianky za 4 jazierkami, 3 fontánami a vodopádom, ktoré sú napájané z obnoveného vodného systému povrchových potôčikov.

„Čistili sme nádrž aj okrasné prvky v časti parku nazvanej Zámocké kúpalisko pri Medveďovi. Jazierko kedysi skutočne slúžilo ako kúpalisko pánom kaštieľa a medveď je jedna z bronzových sôch,“ hovorí ambasádor projektu, Roman Kazík z Atómových elektrární Mochovce, ktorý spolu s kolegami odpracovali len v tejto časti parku viac ako 60 hodín.Spoločne prispeli aj k obnove kaplnky Sv. Vendelína v parku, ktorá bola znovuotvorená a slávnostne vysvätená.

Dobrovoľníci vytvorili vtáčí raj na Sennom

Pojem Senné je pre vtáčkarov a milovníkov prírody synonymom pre najvýznamnejšiu ornitologickú lokalitu na Slovensku. Nachádza sa tam Avescentrum – starý vidiecky dom so záhradou, ktorý slúži ako základňa pre vtáčkarov a dobrovoľníkov. „Na Avescentre sme opravili komíny, vahadlovú studňu, postavili sme altánok, zakúpili materiál na opravu a náter informačných panelov a mostíkov. Pre malé gazdovstvo s chovom kôz a oviec na dvore Avescentra sme postavili prístrešok a vyrobili oplotenie. Pre verejnosť sme zorganizovali viacero exkurzií,“ povedal ornitológ Matej Repel.

Náučný chodník a pozorovacia veža pre vtáčkarov, Senné

Práve exkurzie pritiahli k vtáčkarom Jaroslava Fejka, ambasádora projektu z Elektrární Vojany, ktorý sa ich najprv zúčastňoval aj s rodinou. Neskôr k ochrane jedinečného biotopu prispeli spolu s kolegami. „Upravili sme náučný chodník, natreli pozorovacie veže, orezali sme hlavové vŕby a ešte kým prišli prvé sťahovavé vtáky na jar, stihli sme aj pokosiť hniezdne ostrovy na lúke,“ povedal.

Bez kolegov by to šlo ťažko

„Pripravili sme drevo na kúrenie, uskladnili ho, upravili a vyčistili exteriér, pokosili trávnik. A potom sme pomohli, vďaka grantu, premeniť garáž na arteterapeutickú dielňu. Tú každý týždeň využíva viac ako 30 detí, ktoré trpia autizmom. Ale bez kolegov, ktorí pomáhali a podporili tento projekt, by to nešlo. Vôbec som nepočítal s tým, že sa podarí práve nám získať taký veľký záujem ľudí,“ povedal ambasádor projektu Autistického centra Marián Ježík, zamestnanec Inžinieringu Klasických elektrární z Trenčína. Firemní dobrovoľníci nedávno pomáhali aj s prípravou úspešnej benefičnej akcie, vďaka ktorej bola téma pomoci a integrácie autistov medializovaná v Trenčianskych novinách.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111