04. 06. 2017 Nadácia Pontis

Slovenské firmy darovali v rámci dobročinnosti milióny eur, najviac išlo na vzdelávanie

Slovenské firmy dávajú v rámci filantropických aktivít najviac peňazí na vzdelávanie a výchovu, zdravotníctvo a zdravie a na umenie a kultúru.

Najmenej darov venujú na ochranu ľudských práv, humanitárnu pomoc a podporu transparentnosti. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Pontis, ktorá zmapovala filantropické investície firiem na Slovensku. Prieskum pritom robila metódou skúmania výročných správ alebo osobným dopytovaním.

Nadácia Pontis skúmala investície 47 firiem, ktoré v roku 2015 darovali najvyššie sumy. Celková suma skúmaných prerozdelených peňazí bola takmer 14 miliónov eur. Do objemu boli zarátané finančná aj nefinančná podpora. Do finančnej pomoci zahrnuli priame dary firiem aj asignáciu dane, do nefinančnej pomoci patria vecné dary, ako aj náklady na dobrovoľníctvo a pro bono čas zamestnancov v pracovnej dobe.

Prieskum ukázal, že na vzdelávanie darovalo 47 firiem 22,1 percenta z celkovej sumy 13,9 milióna eur. Na zdravotníctvo išlo 14,4 percenta, na kultúru 13,7 percenta, na šport 13,3 percenta a na sociálnu staroslivosť darovali 11,4 percenta.

Na úplnom chvoste zostala ochrana ľudských práv, na ktorú firmy darovali 0,1 percenta zo spomínanej sumy. Na podporu transparentnosti 0,8 percenta a na humanitárnu pomoc 0,9 percenta. Na pomoc hendikepovaným venovali firmy 4,6 percenta a na ochranu životného prostredia 3,4 percenta z celkovej sumy darovaných peňazí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111