27. 06. 2013 Nadácia Pontis

Slovensko na European CSR Award

Medzi zástupcami z 28 krajín Európy boli Slovenské elektrárne a spoločnosť SK-NIC.

http://strategie.hnonline.sk/spravy/marketing/slovensko-na-european-csr-award

Slovenské elektrárne postúpili do Bruselu za dlhodobú podporu nepopulárnej témy bezdomovectva. Ľudí bez domova podporujú najmä cez neziskovú organizáciu Depaul, ktorá má v Bratislave útulok a nocľahárne pre ľudí v núdzi. Spoločnosť SK – NIC sa predstavila s projektom Ľudia ľuďom, na ktorom spolupracovala s Centrom pre filantropiu. Vďaka darcovskému portálu môžu ľudia na celom Slovensku podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie, ale aj rôzne projekty samospráv. Víťazi zo Slovenska vzišli z podujatia Via Bona Slovakia, ktoré Nadácia Pontis zorganizovala ešte v apríli. Počas neho každoročne odovzdáva prestížne ocenenia firmám za najlepšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Via Bona Slovakia 2012 bola súčasťou Európskeho programu ocenení za zodpovedné podnikanie, do ktorého sa zapojilo 28 krajín Európy.

Pri European CSR Award komisia prihliadala na najlepšie partnerské projekty medzi firmami a neziskovými organizáciami v Európe. Takýto prístup je z pohľadu udeľovania ocenení za zodpovedné podnikanie inovatívny, keďže zvyčajne sa dôraz kladie na samotné firmy. Členovia komisií osobitne posudzovali partnerstvá malých a stredných podnikov a partnerstvá väčších firiem. Zaujímal ich aj vplyv partnerstva na komunitu a samotnú firmu. Projekty oboch spoločností sa ocitli medzi 60 ďalšími, ktoré v rámci európskeho programu odporučili národní koordinátori z 28 krajín. „Cieľom European CSR Award je zviditeľniť najlepšie priekopnícke riešenia firiem v oblasti spoločenskej zodpovednosti v Európe. Takéto pozitívne príklady sú inšpiráciou najmä v čase, keď sa hľadajú cesty pre ďalší rozvoj ekonomiky krajín a prekonávanie krízy,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá európsky program na Slovensku koordinovala.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111