26. 06. 2020 Nadácia Pontis

Sociálne inovácie zlepšujú život spoločnosti. Pri správnej investícii prinesú aj 3-násobnú hodnotu

Na Slovensku už dnes poznáme projekty, ktoré novátorsky zlepšujú život rôznym, nielen znevýhodneným, skupinám obyvateľstva a majú aj pozitívny vplyv na ekonomiku. To bolo hlavným posolstvom mediálnych raňajok, ktoré sme usporiadali 23. júna, aby sme novinárom predstavili čo sú sociálne inovácie a na čo ich potrebujeme. Zámerom bolo tiež prezentovať výsledky prieskumu agentúry FOCUS o znalosti pojmu sociálne inovácie, ako aj dať do pozornosti príklad sociálnej inovácie Nadácie Pontis – program Budúcnosť INAK. Počas raňajok vystúpili Sylvia Šumšalová, projektová manažérka agentúry FOCUS, Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, a Daniela Kellerová, projektová manažérka Budúcnosti inak.

Až štyri pätiny respondentov (81 %) nepoznajú žiadnu sociálnu inováciu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý pre Nadáciu Pontis vypracovala v máji na vzorke 1 011 respondentov.

Naopak, pätina respondentov menovala rozmanité oblasti, ktoré považujú za sociálne inovácie. Po dve percentá uviedli príklady z rómskej problematiky, sociálnej pomoci, riešení pre nezamestnanosť či sociálne podniky a riešenia pre seniorov.

Najviac sa očakáva od štátu

Ľudia na Slovensku sa zhodujú, že sociálne inovácie by mal v rozhodujúcej miere robiť štát a miestna samospráva (mestá a obce). Na škále od 0 (určite nemá robiť sociálne inovácie) po 10 (určite má robiť sociálne inovácie) bola štátu pridelená priemerná známka až 8,1 a mestám, obciam priemerná známka 7,6. Vysoké očakávania sú aj voči veľkým podnikom (7,1), podobne ako voči univerzitám a vedeckým inštitúciám (6,6), občianskym organizáciám (6,5) a malým a stredným podnikom (6,5).

Za najdôležitejšie oblasti, ktoré potrebujú inovácie, považujú opýtaní zdravotníctvo (63 %), ekonomiku a hospodárstvo (43 %), ďalej vzdelávanie (34 %), sociálne rozdiely (29 %) a životné prostredie (25 %).

Až 95 % respondentov nepozná žiadny sociálny podnik, či už na Slovensku alebo v zahraničí, resp. sa nevie vyjadriť k ich existencii.

Správna investícia prinesie aj 3-násobnú hodnotu

Na Slovensku sa témou sociálnych inovácií zaoberá Nadácia Pontis. Už v roku 2015, v spolupráci s organizáciou Ashoka, vytvorila mapu sociálnych inovátorov, teda ľudí, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu.

„Sociálne inovácie, ktoré často vznikajú v občianskom sektore, môžu byť nápomocné pri reagovaní na nedostatky v spoločnosti. Je potrebné uvedomiť si, že inovácie nie sú len o nových technológiách. Príklady nájdeme aj v oblasti vzdelávania, boja s chudobou, medzi rôznymi formami znevýhodnenia, či v oblasti boja proti korupcii,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Sociálne inovácie nie sú len o „neziskovosti” a nezištnosti, pri správnej podpore vedia meniť zaužívaný systém, zvyšujú kvalitu života, využívajú potenciál všetkých členov spoločnosti, a zároveň vedia priniesť ekonomickú hodnotu. „Aj na Slovensku máme sociálne inovácie, ktoré prešli hĺbkovými analýzami a bolo dokázané, že ak by sme ich posunuli do systémovej roviny, investícia, napríklad zo strany štátu, by priniesla naspäť dva- alebo aj trikrát väčšiu hodnotu,“ uvádza M. Kolesárová.

Úlohou štátu nie je prichádzať s inováciami, ale vytvárať pre ne prostredie

Kolesárová menuje znaky, ktoré by mala spĺňať dobrá sociálna inovácia:

  1. reaguje na problém v spoločnosti,
  2. prináša unikátne riešenie,
  3. meria svoj dopad,
  4. má ambíciu meniť systém,
  5. prepája hráčov z rôznych sfér,
  6. je dlhodobo udržateľná.

„Nadácia Pontis už dlhodobo podporuje medzisektorovú spoluprácu a sociálne inovácie. Ale na to, aby vznikali kvalitné inovácie, lebo štát nie je typickým inovátorom, je potrebné zaviesť vhodné mechanizmy a začať túto oblasť vnímať ako dôležitú,“ hovorí M. Kolesárová. Úlohou štátu teda nie je prichádzať s inováciami, ale vytvárať mechanizmy na to, aby ich vyhľadával a zavádzal do systému.

Ako hlavné bariéry pre vznik inovácií vidí M. Kolesárová neexistenciu vhodných finančných mechanizmov, nedostatky v meraní dopadu, byrokratizáciu, napríklad pri financiách z eurofondov, nedostatočnú spoluprácu, teda mechanizmy zo strany štátu na vyhľadávanie inovácií a neexistenciu podpory pre všetky fázy inovačného cyklu – od testovania, šírenia, overovanie dopadu, až po prenos na systémovú úroveň.

Budúcnosť INAK spája princípy sociálnych inovácií

Nadácia Pontis vyvíja program Budúcnosť INAK  tak, aby v ňom spájala princípy a nástroje sociálnych inovácii. Ide o 3-ročný mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov.

Na Slovensku máme jednu z najvyšších súvislostí medzi sociálnym znevýhodnením a slabej úspešnosti žiakov v rámci EÚ aj OECD. Ako uvádza Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (UHP, 2020), menej ako 1 % detí z chudobných rómskych rodín ide na gymnázium, a menej ako 7 % navštevuje vysokú školu.* A až 41 % detí nepoužíva technológie zmysluplne.**

Na základe výskumov a spolupráce s odborníkmi vzniklo rovnomenné centrum Budúcnosť INAK ako inovatívne neformálne vzdelávanie v kluboch pri základných školách. Pilotné centrum v Trnave prináša iný prístup k tráveniu voľného času a je otvorené pre každé dieťa bez rozdielu, čo podčiarkuje jeho inkluzívny rozmer.

„Účastníci získajú prístup k tzv. mini coworkingu, bezpečnému prostrediu s občerstvením, podporený dlhodobým mentoringom našimi pracovníkmi. Počas troch rokov deti pracujú na nápade – riešení problému z ich okolia, cez ktorý získajú potrebné zručnosti,“ vysvetľuje Daniela Kellerová, projektová manažérka programu Budúcnosť INAK.

Dvakrát do týždňa sa deti stretávajú s inšpiratívnymi hosťami, skúšajú si programovanie s microbitmi a chodia na zaujímavé exkurzie. Okrem digitálnych zručností sa v centre veľa učia pracovať v tíme.

Program Budúcnosť INAK prepája odborníkov na sociálne podnikanie, mäkké zručnosti a digitálne zručnosti, ktorí tvoria obsah, angažuje expertov z firiem ako lektorov,  vysokoškolákov ako mentorov a zapája mestá, ktoré chcú rozvíjať zručnosti mladých obyvateľov, s vyšším podielom žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Centrum bude poskytovať 3-ročný program až pre 75 detí v troch ročníkoch. V prvom ročníku privítalo 21 účastníkov a účastníčok. Víziou je šíriť centrum do ďalších regiónov a miest po celom Slovensku.

 

Prehľad uverejnených výstupov:

Slováci očakávajú sociálne inovácie najmä v zdravotníctve (Aktualne-spravy.eu)

Slováci očakávajú sociálne inovácie najmä v zdravotníctve (Denník SME)

Prieskum: Väčšina Slovákov nepozná žiadne sociálne inovácie (Teraz.sk)

Prieskum: Väčšina Slovákov nepozná žiadne sociálne inovácie (dnes24.sk)

Social innovations are unknown territory for most (Slovak Spectator)

Na ZŠ Gorkého beží unikátny mimoškolský program pre zručnosti 21. storočia! (trnava.dnes24.sk)

 

* Útvar hodnoty za peniaze, 2020 (str. 78-79) https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-komentare/reviziavydavkovnaohrozeneskupinyzsverziafinal3.pdf

** Prieskum agentúry FOCUS pre Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis z júna 2019. Prieskum porovnával na vzorke takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.