15. 05. 2017 Filantropia

Spájanie posunkovým jazykom

Na záver apríla sa neďaleko Bratislavy konal ďalší z kurzov posunkového jazyka. Výnimočný bol širokým záberom účastníkov, ktorí sa tam stretli.

Foto: Človek v ohrození

Ľubka Šarinová, jedna z najlepších lektoriek posunkového jazyka na Slovensku, zavítala do obce Plavecký Štvrtok na pozvanie neziskovej organizácie Človek v ohrození. Táto neziskovka už takmer 20 rokov pomáha zvyšovať kvalitu života obyvateľom osady.  Keďže  sú nepočujúci mnohokrát Rómovia izolovaní a nemajú veľa možností vzdelávať sa v tejto oblasti, túto príležitosť privítali s otvorenou náručou. S lektorkou sa stretli v komunitnom centre. Pretože cieľom nebolo len naučiť ich správne posunky (mnohí používajú rôzne variácie vlastných, domácich posunkov), ale taktiež stmeliť komunitu a priniesť zmenu, radosť do ich životov.

Spojili sme viacero svetov

Na kurz prišli počujúci rodičia s nepočujúcimi deťmi, počujúce kamarátky, ktoré majú v triede nepočujúcu spolužiačku, počujúca stará mama so svojím nepočujúcim vnukom. Dokonca sa ho zúčastnili aj dve počujúce dievčatá zo zahraničia, ktoré boli na dobrovoľníckom pobyte v Plaveckom Štvrtku. Aj napriek tomu, že išlo o kurz SLOVENSKÉHO posunkového jazyka. Talianka Silvia a Ukrajinka Oľga využili každý deň naplno. „Myslím si, že sme spojili viacero svetov. Počujúcich s nepočujúcimi, mladých so staršími, deti, ale aj Rómov a „gádžov“. Bolo to krásne,“ povedala sociálna pracovnícka Milena Fulajtárová.

Talianka Silvia, Ukrajinka Oľga a nepočujúca Veronika sa s radosťou  zúčastnili kurzu.

Tento kurz bol len začiatkom. Spoločne chcú vybudovať Klub pre priateľov nepočujúcich a zdokonaľovať sa v tejto forme dorozumievanie. Napokon, posunkový jazyk v tomto prípade nespájal len počujúcich s nepočujúcimi. Spájal kohokoľvek s túžbou priblížiť sa k nepočujúcim.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.