13. 08. 2012 Filantropia

Špeciálni pedagógovia budú navštevovať nepočujúce deti priamo doma

V mnohých rodinách nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa.

Prvýkrát na Slovensku budú špeciálni pedagógovia navštevovať nepočujúce deti priamo doma. V mnohých rodinách nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Ich cieľom bude naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich.

Lucia je nepočujúca. Keď mala jeden rok, prestala reagovať na vonkajšie vnemy. Lekárka napokon skonštatovala, že dieťa má problém so sluchom a zrejme nikdy nebude počuť. Podobných situácií je viac. Na Slovensku sa ročne narodí 70 nepočujúcich detí a ďalších viac ako 100 detí s poruchami sluchu. Aj preto je riešením špeciálny pedagóg, ktorý bude dieťa navštevovať priamo v rodine. „Špeciálni pedagógovia úspešne pôsobia v Amerike, v mnohých vyspelých európskych krajinách, ale aj v Česku. Na Slovensku však doteraz takýto program chýbal,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis.

Rodiny s nepočujúcimi deťmi môžu žiadať o pomoc

V rámci programu Mobilný pedagóg sa o pomoc môžu uchádzať rodiny s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými deťmi do 6 rokov. „Špeciálni pedagógovia budú s dieťaťom pracovať jeden až dvakrát do týždňa priamo v domácom prostredí. Výhodou takejto terénnej práce je, že špecialista pracuje aj s rodičmi a súrodencami a prirodzene ich začleňuje do práce s dieťaťom,“ hovorí M. Šáchová. Pedagóg využíva pracovné pomôcky, ktoré sú dostupné v domácnosti a ktoré môžu ďalej používať aj rodičia.

Sluchovo postihnuté deti je potrebné podchytiť už od útleho veku. Rodičia však ich rannú starostlivosť často podceňujú. Chýbajú im informácie, ako vhodne rozvíjať schopnosti dieťaťa, aby neskôr nemalo problémy. Pozitívom špeciálneho pedagóga sú tiež čas a peniaze. Rodičia s viacerými deťmi si len ťažko dokážu vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšej poradne, ktorá sa spravidla nachádza vo väčších mestách.

Hľadáme aj špeciálnych pedagógov

Program Mobilný pedagóg na Slovensku prvýkrát štartuje cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Môžu sa do neho prihlásiť rodiny, ktoré potrebujú pomoc, ale aj špeciálni pedagógovia pracujúci s deťmi v  centrách špeciálno-pedagogického poradenstva. Nadácia Pontis hľadá aj psychológov, logopédov a lektorov posunkového jazyka, ktorí budú s nepočujúcimi a nedoslýchavými deťmi pracovať. Prihlásiť sa môžu aj dospelí nepočujúci, ktorí sú okrem výučby posunkového jazyka ochotní poskytnúť rodičom vlastné rady a skúsenosti.

Potrebujete pomoc pre svoje dieťa alebo chcete pôsobiť ako špeciálny pedagóg? Prihlásiť sa môžete do konca septembra.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111