16. 08. 2012 Nadácia Pontis

Špeciálni pedagógovia navštívia nepočujúce deti doma

Prvýkrát na Slovensku budú špeciálni pedagógovia navštevovať nepočujúce deti priamo doma.

http://www.aktuality.sk/clanok/212267/specialni-pedagogovia-navstivia-nepocujuce-deti-doma/

Prvýkrát na Slovensku budú špeciálni pedagógovia navštevovať nepočujúce deti priamo doma. Rodiny s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými deťmi do šesť rokov sa môžu uchádzať o takúto pomoc prostredníctvom programu Mobilný pedagóg, ktorý spúšťa NadáciaPontis.
„Špeciálni pedagógovia budú s dieťaťom pracovať jeden až dvakrát do týždňa v domácom prostredí. Výhodou takejto terénnej práce je, že špecialista pracuje aj s rodičmi a súrodencami a prirodzene ich začleňuje do práce s dieťaťom,“ uviedla Mirka Šáchová z Nadácie Pontis. Pedagóg využíva pracovné pomôcky, ktoré sú dostupné v domácnosti a môžu ich ďalej používať rodičia. Dôvodom aktivity je, že v mnohých rodinách nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Cieľom bude naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich. Na Slovensku sa ročne narodí 70 nepočujúcich detí a ďalších viac ako 100 detí s poruchami sluchu. Aj preto je riešením špeciálny pedagóg, ktorý bude dieťa navštevovať priamo v rodine. „Špeciálni pedagógovia úspešne pôsobia v Amerike, v mnohých vyspelých európskych krajinách, ale aj v Česku. Na Slovensku však doteraz takýto program chýbal,“ vysvetľuje Šáchová. Sluchovo postihnuté deti je potrebné podchytiť už od útleho veku. Rodičia však ich ranú starostlivosť často podceňujú. Chýbajú im informácie, ako vhodne rozvíjať schopnosti dieťaťa, aby neskôr nemalo problémy. Navyše rodičia s viacerými deťmi si len ťažko dokážu vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšej poradne, ktorá sa spravidla nachádza vo väčších mestách. Program Mobilný pedagóg na Slovensku prvýkrát štartuje cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Môžu sa doň prihlásiť rodiny, ktoré potrebujú pomoc, ale aj špeciálni pedagógovia pracujúci s deťmi v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva.Nadácia Pontis hľadá aj psychológov, logopédov a lektorov posunkového jazyka, ktorí budú s nepočujúcimi a nedoslýchavými deťmi pracovať. Prihlásiť sa môžu aj dospelí nepočujúci, ktorí sú okrem výučby posunkového jazyka ochotní poskytnúť rodičom vlastné rady a skúsenosti. Viac informácií o programe sa nachádza na webovej stránke NadáciePontis v sekcii Mobilný pedagóg, kde nájdete aj prihlášky pre rodiny a mobilných pedagógov https://www.old-nadaciapontis.sk/17836 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111