15. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Spoločne pre región: za 10 rokov takmer 100 podporených projektov

Už desať rokov trvá zmysluplná spolupráca Karpatskej nadácie a najväčšieho zamestnávateľa v regióne východného Slovenska.

Symbolické šeky v rukách predstaviteľov šiestich podporených organizácií.

V tomto ročníku dostali príležitosť zmeniť a spríjemniť svoje okolie a dať mu nový komunitný účel obce Jarabina a Hažlín. Detská železnica Košice vytvorí v novopostavenej staničnej budove zázemie pre malých železničiarov a ich záujmy. Voľnočasové centrum Domka Košice odovzdá dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníctvom ďalším mladým nasledovníkom. OZ Barlička z Prešova posunie svoj veľký projekt 3-generačnej záhrady do ďalšej fázy. Kynologický klub Ľubovňan v Starej Ľubovni odstráni devastačné následky povodní, zrekonštruuje verejne dostupný areál a zabezpečí organizovanie podujatí pre všetkých, ktorí majú radi psov.

Desať rokov grantového programu prinieslo tomuto regiónu takmer stovku menších či väčších projektov, ktoré zmenili kvalitu života mnohých obyvateľov a komunít v Košickom a Prešovskom kraji. Neziskovým organizáciám a obciam však priniesol aj nemálo cenných skúseností, na ktorých môžu     v budúcnosti stavať. Vytváranie príležitostí pre aktívnych a zodpovedných ľudí je dôležitou súčasťou poslania našej nadácie. Sme vďační spoločnosti U. S. Steel Košice, že nám pri napĺňaní nášho poslania výdatne pomáha,“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia. Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia program podporil 95 projektov celkovou sumou viac ako 241 904 eur.

„Vždy na mňa zapôsobí keď vidím ľudí, ktorí sú ochotní robiť viac a prinášať prospech pre svoju komunitu. Takíto zapálení a všímaví ľudia sú obrovským prínosom pre každého zamestnávateľa a aj pre spoločnosť ako takú, keďže sa snažia veci zlepšovať a posúvať dopredu. Som veľmi rád, že mnohí z nich sú zamestnancami U. S. Steel Košice. Hoci naša firma je tu preto, aby vyrábala oceľ, vážime si partnerstvo so všetkými aktívnymi ľuďmi, organizáciami či obcami, keďže sa cítime byť spoluzodpovední za náš región a chceme, aby sa tu žilo lepšie,“ uviedol prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.