06. 10. 2016 Zodpovedné podnikanie

Spoločnosť Coca-Cola HBC stanovila nové ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Coca-Cola HBC sa tretíkrát za sebou umiestnila na prvom mieste v nápojovom priemysle v rebríčku udržateľnosti Dow Jones Sustainability Indices.

Sedem nových cieľov spoločnosti Coca-Cola HBC do roku 2020 je zameraných na minimalizáciu ekologickej stopy, zlepšenie efektivity výroby a rozvoj komunít, pričom zároveň podporujú 17 cieľov organizácie OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Zámerom spoločnosti je do roku 2020:

 • získavať 40 % z celkovej spotrebovanej energie z obnoviteľných a čistých zdrojov energie,
 • využívať v priemere aspoň 40 % odpadu z obalov dodaných na trh,
 • vyrábať 20 % z celkového počtu používaných PET fliaš z recyklovaných PET fliaš alebo z obnoviteľných surovín,
 • znížiť množstvo primárnych obalov o 25 % na liter vyrobeného nápoja,
 • certifikovať viac ako 95 % kľúčových poľnohospodárskych zložiek v súlade so základnými zásadami udržateľného poľnohospodárstva systému Coca-Cola,
 • investovať najmenej 2 % svojho ročného zisku pred zdanením do komunít,
 • zdvojnásobiť počet zamestnancov zapojených do dobrovoľníckych iniciatív v pracovnej dobe na 10 % svojich zamestnancov.

             

Týchto sedem nových cieľov vychádza z pôvodných záväzkov, ktoré spoločnosť oznámila v minulom roku a ktoré sa týkajú zníženia náročnosti z hľadiska spotreby vody o 30 % a priamych emisií uhlíka spoločnosti o 50 % do roku 2020.

Behom posledných niekoľko rokov Coca-Cola HBC znížila spotrebu vody o 2,1 mld. litrov, čo je pre predstavu také množstvo ako pohár vody za každého človeka na Zemi. Behom posledných piatich rokov znížila svetovú uhlíkovú stopu svojich výrobkov o 1,07 mil. ton investovaním do energeticky účinných a nízkouhlíkových technológií. To možno prirovnať k celkovému objemu emisií skleníkových plynov vyprodukovaných viac ako 200 000 osobnými automobilmi.

V roku 2015 spoločnosť investovala 8,2 mil. EUR, teda 2,3 % svojho zisku pred zdanením, do podpory blaha spoločnosti, životného prostredia, zodpovedného vzťahu k vode a rozvoja mládeže v spolupráci s viac ako 230 nevládnymi organizáciami.

Dimitris Lois, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola HBC, uviedol: „Ambiciózne ciele, ktoré sme dnes oznámili, odrážajú náš záväzok byť inšpiráciou pre lepšiu budúcnosť pre našich ľudí a komunity, ktorým slúžime. Sú súčasťou našej celkovej stratégie, vďaka ktorej sa Coca-Cola HBC dostala do čela nápojových podnikov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a ukazujú, že sme odhodlaní rozvíjať náš podnik zodpovedným a udržateľným spôsobom, ktorý generuje zisk.“

Výrobok pre každého, na každú príležitosť – možnosť voľby a inovatívne balenia

Naše výrobky konzumujú každý deň ľudia v 28 krajinách, kde spoločnosť Coca-Cola HBC pôsobí. Spoločnosť ponúka radu rôznych nealkoholických nápojov, džúsov a vôd, aby uspokojila meniace sa potreby spotrebiteľov. Coca-Cola HBC ponúka spotrebiteľom jedno z najrozmanitejších portfólií výrobkov, pričom v roku 2015 takmer jednu tretinu tržieb tvorili džúsy, vody a čaje v porovnaní s 10 % v roku 2001. Tržby spoločnosti za džúsy v roku 2015 vzrástli o 8 %. Nízkokalorické a nekalorické perlivé nealkoholické nápoje tvoria 7 % celkových tržieb a ich podiel rýchlo rastie. V roku 2015 prispeli k zvýšeniu predaného objemu o 25 %.

Coca-Cola HBC sa tiež zameriava na to, aby svoje nápoje ponúkala v inovatívnych baleniach. Vďaka využitiu najmodernejších technológií sme zaviedli fľaše, ktoré sú z viac ako 50 % vyrobené z recyklovaných surovín. Naše fľaše „Twist“ sú navyše o 22 % ľahšie ako predchádzajúce obaly. V minulom roku výrazne vzrástlo používanie fliaš PLANTBottle®, a to až o  254 %. Fľaše PLANTBottle® obsahujú 30 % rastlinných surovín a sú úplne recyklovateľné. Teraz sú dostupné na 10 z 28 trhov, na ktorých Coca-Cola HBC pôsobí a počet trhov v ďalšom roku porastie.

Hlavné údaje výkonnosti za rok 2015:

 • 33 311 zamestnancov,
 • 43 000 dodávateľov,
 • 1,3 mld. EUR vynaložených na priame zákazky,
 • 271 mil. EUR celkovo odvedených na daniach,
 • priame medziročné zníženie emisií uhlíka o 11,7%,
 • medziročné zvýšenie energetickej účinnosti o 7,2 %,
 • 19,4% medziročný nárast používania recyklovaných PET fliaš,
 • 87% skóre angažovanosti v oblasti trvale udržateľného rozvoja.

 

Zdroj: TS Coca-Cola HBC

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.