24. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Spoločnosť Philip Morris Slovakia získala exkluzívnu certifikáciu Top Employer Slovakia 2016

Pre spoločnosť Philip Morris Slovakia je ľudský kapitál jedným z najdôležitejších faktorov pre podnikateľský úspech.

Motivovaný zamestnanec si nemusí lepiť úsmev na tvár. On je naozaj spokojný. ©ahmad al homaid/Flickr

Spoločnosť Philip Morris Slovakia potvrdila svoje postavenie a v roku 2016 opätovne získala exkluzívnu certifikáciu od Top Employers Institute (TEI).TEI pravidelne porovnáva popredných zamestnávateľov v celosvetovom meradle z pohľadu vytvárania pracovných podmienok, výchovy a rozvoja talentov na všetkých úrovniach organizácie či zlepšovania zamestnaneckých praktík. Spoločnosť Philip Morris Slovakia získala toto ocenenie aj v predchádzajúcom roku.

„Ľudský kapitál je kľúčovým faktorom pre náš podnikateľský úspech. Vážime si našich ľudí a usilovne pracujeme na tom, aby sme boli i naďalej vyhľadávaným a spoľahlivým zamestnávateľom,“ povedal Jeffrey Hoh, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.

TEI certifikáciu môžu získať iba spoločnosti, ktoré prejdú prísnym a nezávislým overovaním riadenia ľudských zdrojov, ako aj podmienok, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom. TEI hodnotil podmienky, ktoré Philip Morris Slovakia ponúka svojim zamestnancom na základe nasledovných kritérií:

  • Stratégia talentov
  • Plánovanie pracovnej sily
  • Prijímanie nových zamestnancov
  • Školenie a rozvoj
  • Riadenie pracovného výkonu
  • Rozvoj vodcovských schopností
  • Riadenie kariéry a nástupníctva
  • Odmeňovanie a zamestnanecké výhody
  • Celková kultúra pracovného prostredia

Pre manažérku ľudských zdrojov Kateřinu Burešovú je zisk certifikácie povzbudením do ďalších aktivít. „Toto ocenenie je výsledkom našej kontinuálnej snahy vychádzať v ústrety potrebám zamestnancov. Prostredníctvom programov šitých na mieru a individuálnych rozvojových plánov sa snažíme prilákať, motivovať a udržať si talenty s globálnou perspektívou. Toto ocenenie nás motivuje do ďalšej práce,“ povedala.

 

Zdroj: Philip Morris Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111