19. 01. 2018 Nadácia Pontis

Spolu so zamestnancami Slovak Telekom meníme komunity k lepšiemu

Poznáme výsledky zamestnaneckého grantového programu Pomáhame komunite 2018!

Máme za sebou ďalšie kolo obľúbeného zamestnaneckého grantového programu Pomáhame komunite 2018, ktorý každoročne vyhlasuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Prerozdelili sme 30 000 EUR pre 35 organizácií
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite už po štrnásty raz motivuje zamestnancov spoločnosti k zapojeniu sa vo svojom okolí. Aj vďaka ich iniciatíve sa doteraz podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách.

Čo prinesie rok 2018?
V roku 2018 sa vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis podarí zrealizovať viaceré zaujímavé projekty. Na Základnej škole v Bytči sa vo svojom projekte zamerali najmä na ochranu prírody. Žiaci sa budú učiť kompostovať, spolu s dobrovoľníkmi Slovak Telekomu vybudujú hmatový chodník a vytvoria priestor pre pestovanie byliniek, okrasných a úžitkových rastlín.

Na zlepšenie podmienok pre lezcov – začiatočníkov sa môžu tešiť fanúšikovia tohto športu v okolí Banskej Bystrici a Detvy. Horoklub ŠK UMB Banská Bystrica zrealizuje v roku 2018 množstvo súťaží, krúžkov a workshopov.

V Leviciach to bude žiť akrobaciami mladých ľudí vďaka združeniu Jungle Gym Levice. Dokúpia cvičebné pomôcky, aby mohli zvýšiť bezpečnosť svojich zverencov a zatraktívniť svoje tréningy pre mladých ľudí.

Projektom „Po stopách hrdinov“ budú viesť žiakov ZŠ Rakovec nad Ondavou k rozvoju duchovných, morálnych a etických hodnôt. Zároveň si pripomenú odvážne činy, ale i hrôzy, ku ktorým viedla nenávisť voči konkrétnym skupinám obyvateľstva počas 2. svetovej vojny.

V Bratislave vznikne zaujímavý projekt, ktorý sa týka orientačného behu. Pre rekreačných bežcov pripraví Športový klub Sandberg areál trvalo osadených kontrolných stanovíšť a pripraví pre nich mapy.

Pre ľudí s kombinovaným mentálnym postihnutím a s autizmom je veľmi dôležité, aby boli videní. Aby bola voči nim spoločnosť humánnejšia. Preto Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade organizuje pre svojich klientov tvorivé dielne na výrobu keramiky, sviečok, mydielok či sa spoločne hrajú ping-pong .

Do zamestnaneckého grantového programu sa prihlásilo 67 žiadostí. Tých 35 najlepších vybrala hodnotiaca komisia v zložení:

Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava
Dominika Horňáková, Nadácia Pontis
Lenka Kršáková, štátny radca, odbor športu, sekcia štátnej starostlivosti o šport
Eva Ondrová, Rehabilitačné stredisko Claudianum
Karin Andrášiková – OZ mládež z ulice
Soňa Holíková, Únia materských centier
Miroslava Gúčiková, Voices, n.o.
Tomáš Kováč, Kaspian

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111