19. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Spolupráca s dodávateľmi zvyšuje šancu firmy na úspech

Jesenný seminár BLF o zodpovednom podnikaní priniesol nákupcom tipy, ako riadiť vzťahy s dodávateľmi.

Chcete mať úspešný biznis, vyhnúť sa zlej reputácii, predchádzať nespoľahlivým a nekvalitným dodávkam alebo chcete znížiť svoje náklady? Kľúčom k lepším výsledkom je podľa odborníkov aj spolupráca s dodávateľmi. O tom, že firma môže zodpovedným riadením dodávateľského reťazca zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, sme sa vo štvrtok 16. októbra rozprávali s členskými aj nečlenskými firmami združenia Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis.

„Hlavným motorom, ktorý firmy vedie k šíreniu princípov zodpovedného podnikania smerom k ich dodávateľom, je najmä snaha znižovať riziká,“ potvrdila Melissa Whellams z konzultačnej agentúry Avanzar Consulting. Vďaka podpore Kancelárie Kanadského veľvyslanectva na Slovensku sa so slovenskými firmami podelila o tipy, ako môže firma pristupovať k svojim dodávateľom a na čo by mala pri budovaní partnerstva myslieť. 

Prvým krokom k zodpovednému riadeniu dodávateľského reťazca je podľa Melissy prijatie jednoznačného záväzku, pod ktorý sa podpíše aj vrcholový manažment a riadenie firmy. Nasleduje zhodnotenie celého životného cyklu – od získavania surovín a materiálov na výrobu produktov až po ich „osud“ na konci životnosti. Firma vďaka tomu môže odhaliť najzávažnejšie otázky a stanoviť si konkrétne ciele. Pre výrobcov elektroniky je kritickým napr. používanie minerálov, ktoré pochádzajú z konfliktných oblastí. Viaceré elektrotechnické spoločnosti preto sledujú pôvod vzácnych kovov, s ktorými pracujú a zaviazali sa nevyužívať konfliktné minerály.

Celá sieť dodávateľov môže mať niekoľko úrovní. Nie každá firma má možnosť nadviazať osobnejšie partnerstvo so subdodávateľmi svojich dodávateľov na nižšej úrovni reťazca. Subdodávatelia odevníckych firiem sa napríklad menia aj dvakrát do roka. Je prakticky nemožné, aby s nimi firma budovala bližšie vzťahy a vzdelávala ich o potrebe dodržiavať princípy zodpovedného podnikania. V iných odvetviach, ako napríklad v potravinárstve, firmy so svojimi dodávateľmi spolupracujú 30 aj 40 rokov. „Nestlé napríklad spolupracuje s farmármi pestujúcimi kakaové bôby s cieľom zlepšiť kvalitu života miestnej komunity a znížiť nepriaznivé dopady produkcie na kvalitu životného prostredia. Farmári sú pritom až na piatom stupni dodávateľského reťazca firmy,“ poukázala Melissa.

Tam, kde sú partnerstvá možné, by mala firma jasne vyjadriť svoje očakávania a podmienky spolupráce. Tie sú najčastejšie vyjadrené v kódexe dodávateľov. Firmy svoje požiadavky dodávateľom často bližšie vysvetľujú a pomáhajú im splniť prísne kritériá.

Nevyhnutný je však aj monitoring a hodnotenie výkonu dodávateľov. „Napríklad, Walmart ročne zrealizuje 15-tisíc neohlásených sociálnych a bezpečnostných auditov, ktorých dobré výsledky sú podmienkou spolupráce s obchodným reťazcom,“ povedala Melissa.    

Očami dodávateľov

Ján Koóš zo slovenskej spoločnosti Ekoltech Lučenec, ktorá je významným dodávateľom nábytku do obľúbeného reťazca IKEA, predstavil požiadavky, ktoré na nich švédsky gigant kladie, ako aj to, ako podmienky zodpovedného podnikania firma ďalej prenáša na svojich dodávateľov. Veľký dôraz kladie IKEA napríklad na pôvod dreva. Všetci dodávatelia musia splniť požiadavku FSC (Forest Stewardship Council), ktorá je zárukou zodpovedného obhospodarovania lesov. Od roku 2010 Ekoltech organizuje aj Deň dodávateľov, počas ktorého sa firma stretáva so svojimi najväčšími dodávateľmi a hľadá riešenia prípadných problémov.    

Vzdelávanie dodávateľov

Michal Dyttert, manažér korporátnych a právnych vzťahov Tesco Stores SR, na seminári predstavil projekt Dodávateľskej akadémie pre slovenských dodávateľov potravín. Cieľom obchodného reťazca je budovať dlhodobé partnerstvá, ako aj získať viac lokálnych dodávateľov. Zavedených dodávateľov, s ktorými Tesco spolupracuje niekoľko rokov, chce firma motivovať k ďalšiemu rozvoju, vďaka ktorému by mohli svoje produkty dovážať aj do obchodných domov v ostatných krajinách EÚ.  

„Kľúčový je správny výber dodávateľov. Do overenia ich kvalifikácie sa vyplatí investovať už na začiatku,“ povedal riaditeľ nákupu spoločnosti Siemens v Čechách Martin Zelinka. Firma sa podobne ako Tesco zameriava na rozvoj dodávateľov. Pre Siemens však nemá význam spolupracovať s každým. Rozhodujúcim je prínos zo spolupráce na oboch stranách.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.