27. 09. 2022 Sociálne inovácie

Spoznajte ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Prinášajú efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenie problémov vo vzdelávaní, zdravotníctve, sociálnej pomoci či generačnej chudobe. Výnimoční ľudia, ktorí menia svoje okolie a našu krajinu k lepšiemu. Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka identifikovala 461 inšpiratívnych osobností a premietla ich do Mapy sociálnych inovátorov. Nachádzajú sa na nej začínajúci aj etablovaní inovátori, ich podporovatelia z biznisu i verejnej správy. Všetkých spája vôľa prispievať k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti.

„Mapa sociálnych inovátorov je dôkazom, že stále existuje veľa ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná,“ hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. Sú to zakladatelia aj zamestnanci neziskových organizácií, verejnej správy, samosprávy, vyšší úradníci, ľudia z biznisu, ministerstiev, hudobníci, novinári, architekti, ľudia pôsobiaci v kultúre, učitelia, IT odborníci, či akademici. Každý zo svojej pozície hľadá riešenie niektorého z naliehavých spoločenských problémov, a prispieva tým ku zvýšeniu kvality života na Slovensku.

Ako mapa vznikala a čo priniesla

Nadácia Pontis s medzinárodnou organizáciou Ashoka tieto osobnosti mapovala od marca do júna 2022. Na začiatku stála vybraná skupina, zložená z 21 ľudí rôzneho veku, z rôznych oblastí a regiónov. „Pýtali sme sa na ich prácu, či prekážky, s ktorými sa pri jej realizácii stretávajú. Získali sme od nich aj tipy na ďalšie osobnosti, ktoré podľa nich svojou prácou menia našu krajinu k lepšiemu,“ popisuje priebeh zberu informácií M. Kolesárová a dopĺňa: „Postupne sme metódou snehovej gule identifikovali 461 unikátnych mien.“  Niektorí boli nominovaní viackrát, spolu sme dostali 1245 nominácií. Čím častejšie bol človek nominovaný, tým je veľkosť jeho kruhu na mape väčšia. Najviac ľudí na mape je vo veku od 35 do 45 rokov, pracujú hlavne v občianskom sektore a medzi top 3 oblasti, ktorým sa venujú, patrí vzdelávanie, sociálno-ekonomická inklúzia, posilňovanie demokracie. Pomer mužov a žien na mape je 58 : 42 v prospech žien.

Mapu sociálnych inovátorov Nadácia Pontis predstavila na podujatí, nad ktorým prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a premiér Slovenskej republiky Eduard Heger.

Mapa je pestrou zmesou 461 osobností, ktorí sa snažia meniť Slovensko k lepšiemu. 296 z nich nám poskytlo aj detailnejšie informácie o svojej práci. Vďaka nim sme zistili, s akými prekážkami sa inovátori pri svojej práci stretávajú. „Tou najväčšou, ktorá podľa nich bráni rozvoju ich aktivít, sú obmedzené zdroje financovania. Bariérami sú tiež nízka miera prepojenia medzi sektormi a nedostatok ľudských zdrojov s dostatočnými zručnosťami,“  vysvetľuje Radoslav Pittner z Ashoky.

Sociálne inovácie sú zdrojom riešenia existenčných kríz

Nadácia Pontis mapovala sociálnych inovátorov už po druhý raz. Prvýkrát to bolo v roku 2015. „Dôvodom, prečo sme sa pustili do mapovania opäť, je neistá, rýchlo sa meniaca situácia vo svete, ktorá prináša nové výzvy na riešenie. Či už je to vo vzdelávaní, zvyšovaní dôvery v demokraciu a občianstvo alebo v environmentálnych témach. Sociálne inovácie sú zdrojom pre riešenie týchto existenčných kríz. Aby sme do budúcna vedeli nachádzať lepšie podmienky pre vznik a šírenie sociálnych inovácií, potrebujeme poznať aktérov sociálnych inovácií a ich potreby,“ vysvetľuje M. Kolesárová.

ČO SÚ SOCIÁLNE INOVÁCIE?
  • Okrem technologických inovácií existujú aj sociálne inovácie. Predstavujú nové efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenie spoločenských problémov (napr. zastaranosť vzdelávacieho systému, klimatická kríza, neefektívnosť zdravotníctva, dezinformácie, a pod).

Mapa sociálnych inovátorov predstavuje nielen profily jednotlivcov, ale aj prepojenia medzi nimi. Práve spolupráca je totiž nevyhnutná pri riešení problémov v našej spoločnosti. Cieľom mapy je, aby kľúčoví aktéri a inovátori mali možnosť prepojiť sa s ľuďmi, ktorí pracujú na rovnakých cieľoch a spoločnými silami dosiahli zmenu, o ktorú sa usilujú. Dôležitým aspektom je tiež vliať nádej, že na Slovensku máme ľudí, ktorí riešenia vedia ponúknuť a majú vôľu na nich pracovať.

Hlavným partnerom projektu Mapa sociálnych inovácií je Nadácia Slovenskej sporiteľne. „Aj my v nadácii dlhodobo strategicky podporujeme rozvoj projektov zameraných na udržateľné napĺňanie naliehavých celospoločenských potrieb. Slovensko inovácie nevyhnutne potrebuje pre svoju budúcnosť a sú to práve sociálni inovátori, ktorí majú potenciál našu krajinu výrazne posunúť aj vďaka prepájaniu firemného, občianskeho a verejného sektora,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne. Dodáva, že je pre nich prirodzené byť „partnerom projektu, ktorý predstaví Slovensku aktuálnych kľúčových aktérov systémovej zmeny v našej krajine.“

Chceme naštartovať ďalšiu spoluprácu

Vznikom Mapy sociálnych inovátorov sa nič nekončí, iba začína. Nadácia Pontis spolu s ďalšími osobnosťami a kompetentnými plánuje pripraviť strategický plán podpory a rozvoja sociálnych inovácií a pracovať na riešením bariér, ktoré mapa identifikovala. „V dlhodobom meradle bude úspechom, ak sa mapa stane štartérom k diskusii o podpore sociálnych inovácií. Veríme, že sa kľúčoví ľudia začnú viac prepájať a pomáhať si. Cieľ majú spoločný – zlepšiť perspektívu Slovenska do budúcnosti, a formovať ju na modernú, funkčnú, spravodlivú a úspešnú krajinu,” uzatvára M. Kolesárová.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.mapainovatorov.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111