17. 04. 2021

Správa o činnosti za rok 2020

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis v roku 2020 podporil 9 projektov v sume 30 571,85 Eur, dva projekty pokračujú vo svojich aktivitách aj v roku 2021. Aktivity týchto organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. podpory zdravotne znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach, prípadne materiálneho vybavenia menších lokálnych organizácií.

V tomto roku sme v nadačnom fonde pracovali so sumou cez 38 tisíc Eur, ktorá pochádzala z asignácie dane firiem Adient a Trim Leader. Správa fondu predstavovala 3 844,45 Eur.

 

Nadačný fond podporil

Skvalitnenie a rozšírenie služieb Agentúry osobnej asistencie Žilina pre osoby s ŤZP

  • Agentúre osobnej asistencie sa podarilo zrealizovať osobám s ŤZP a ich osobných asistentov sériu 7 skupinových psychologických konzultácii a 8 individuálnych psychologických konzultácii, ktoré vo výraznej miere prispeli k zlepšeniu komunikačných zručností a skvalitňovania vzťahov v rámci výkonu osobnej asistencie.

Príspevok na nákup pomôcok pre upratanie znečisteného okolia a skládok v Turci

  • Organizácii Upracme Slovensko sa podarilo prostredníctvom svojho projektu odstrániť čiernu skládku. Upratovanie odpadu v prírode sa uskutočnilo na vopred zvolených miestach v meste Martin, ktoré sa pripojilo k celoslovenskej udalosti OZ Upracme Slovensko. Organizácii sa podarilo zapojiť dobrovoľníkov, ktorí spoločne v Martine vyzbierali 1,58 ton odpadu. Odpad bol separovaný do zakúpených farebných vriec a následne odvezený na miesto, odkiaľ ho spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou a likvidáciou odpadu, odviezla.

Budúcnosť aj s autizmom

  • Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Žiline sa vďaka podpore Adientu zúčastnili učitelia z autistických tried workshopu, kde ich lektor odborným vedením a praktickými ukážkami naučil pracovať s platformou Visual Reading. Špeciálni pedagógovia do zakúpených tabletov vytvorili pre každé dieťa portál, ktorý im umožňuje rozvíjať komunikačné schopnosti žiaka na konkrétnej úrovni akú práve potrebuje. Žiaci si prácu s Visual Reading obľúbili, boli sústredenejší, výkonnejší. Zároveň si v rámci projektu škola zakúpila laminovačky, laminovacie fólie a materiálu, z ktorých učiteľky a asistentky vyrobili edukačné pomôcky a piktogramy na rozvoj komunikačných schopností detí.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách nadačného fondu v roku 2020 si môžete prečítať tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram