29. 04. 2014 Zodpovedné podnikanie

Správy o zodpovednom podnikaní budú firmy vydávať povinne

Európski politici schválili pravidlá, ktoré pre tisícky firiem zavádzajú povinnosť zverejňovať informácie o ich spoločenskej zodpovednosti.

Európsky parlament 15. apríla schválil smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií o diverzite niektorých veľkých spoločností a skupín. Nové pravidlá sa týkajú predovšetkým verejne obchodovaných firiem s viac ako 500 zamestnancami. Pod smernicu spadajú však aj banky, poisťovne, a iné spoločnosti, ktoré určili členské štáty na základe ich aktivít, veľkosti alebo počtu zamestnancov. V EÚ to predstavuje približne 6 000 firiem. Tie budú musieť vo svojich výročných správach poskytovať informácie o sociálnych a environmentálnych aspektoch svojho biznisu, o ľudských právach, protikorupčných opatreniach, ako aj vekovej a rodovej diverzite.

„Ide o dôležitý krok vpred. Reforma uznáva, že vplyv firiem na životné prostredie a ľudské práva má kľúčový význam pre spoločnosť ako celok,“ povedal Jerome Chaplier z Európskej koalície pre korporátnu spravodlivosť (European Coalition for Corporate Justice). 

Návrh smernice sa pôvodne týkal 17 000 spoločností. Po sťažnostiach firiem ho europoslanci zmiernili. Firma nemusí do správy zahrnúť tie informácie, ktoré považuje za nerelevantné. Musí však ozrejmiť, prečo tak urobila. Okrem toho sa správa bude môcť predkladať za celú skupinu a nie samostatne za jednotlivé podniky. Spoločnosti budú môcť využívať medzinárodné, európske alebo národné normy reportovania, podľa toho, ktoré považujú za najvhodnejšie (napríklad GRI, UN Global Compact, ISO 26000, alebo nemecký Sustainability Code).

Nová smernica a tlak na transparentnosť povedú aj k väčšej kontrole celého dodávateľského reťazca. Nepriamo sa tak nové pravidlá dotknú aj malých firiem, od ktorých veľké spoločnosti a korporácie požadujú splňovanie základných princípov zodpovednosti v podnikaní. 

Nové pravidlá musí ešte schváliť Rada ministrov EÚ. Členské štáty budú mať vzápätí  dva roky na zapracovanie smernice do národnej legislatívy.

Zdroje: europa.eu, edie.net, souvisime.cz, euractiv.sk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111