27. 05. 2020 Nadácia Pontis

Spustili sme aplikáciu pre materiálnu pomoc na zmierňovanie dôsledkov krízy

Aj keď už Slovensko zažíva postupné uvoľňovanie krízových opatrení, návrat k normálnemu fungovaniu krajiny potrvá ešte dlho. Našu pomoc budú teraz vo väčšej miere potrebovať najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a ľudia, ktorí s nimi pracujú, aby sme im pomohli prekonať aj ekonomické dôsledky krízy a pripraviť sa na prípad druhej vlny epidémie. Spolu s iniciatívou #KtoPomozeSlovensku sme vytvorili webovú aplikáciu na prepojenie ľudí, firiem a organizácií, ktoré ponúkajú pomoc, s organizáciami, ktoré o ňu žiadajú.

Aplikácia na adrese kps.solved.fi umožňuje reagovať rýchlo na aktuálne potreby v teréne a nasmerovať pomoc presne tam, kde je potrebná. „Iniciatíve Kto pomôže Slovensku sa podarilo dať ľuďom nádej, že spoločným úsilím sa dá zvládnuť aj epidémia. Ale ešte ani zďaleka nemáme vyhraté a dopady epidémie, najmä tie ekonomické, teraz pocítia najmä zraniteľné skupiny, ktoré nemajú prostriedky na to, aby si sami zabezpečili všetko potrebné. Tak, ako sme sa ako spoločnosť zomkli na podporu zdravotníkov, by sme sa teraz mali spojiť v pomoci organizáciám, ktoré sa o týchto ľudí starajú alebo im dlhodobo pomáhajú. Značka #KtoPomozeSlovensku tu tak zostane pomáhať aj naďalej,“ vysvetľuje ciele aplikácie jedna zo zakladateliek platformy #KtoPomozeSlovensku Lucia Šicková.

Aplikácia nebude slúžiť na účely finančnej zbierky. Jej hlavným zmyslom je prepojiť konkrétne potreby žiadateľov s možnými donormi.

Kto sa môže cez aplikáciu uchádzať o pomoc:

  • občianske organizácie, ktoré sa venujú skupinám zasiahnutým krízou,
  • zdravotnícke zariadenia,
  • sociálne zariadenia,
  • školy.

Všetci žiadatelia prejdú schvaľovacím procesom zo strany garantov Kto pomôže Slovensku.

O akú pomoc je možné žiadať:

  • materiálnu (napríklad ochranné pomôcky, potraviny, oblečenie, základné hygienické potreby, školské pomôcky),
  • dobrovoľnícku (pomoc s rozvozom, organizáciou pomáhajúcich aktivít a pod.).

Návody na to, ako postupovať pri registrácií organizácie, ako aj dopytu po pomoci, nájdete na stránke ktopomozeslovensku.sk/aplikacia-pomoci.

Ak majú firmy alebo jednotlivci, teda donori, niečoho nadbytok a chcú pomáhať naďalej a adresne, môžu v aplikácii zaregistrovať svoju ponuku. Pravidelne budeme pripravovať prehľad toho, čo a kde je aktuálne potrebné  a zverejňovať ich na webovej stránke www.ktopomozeslovensku.sk aj na sociálnych sieťach. Aplikácia a tieto prehľady sú užitočné aj pre jednotlivcov alebo firmy, ktoré by chceli pomáhať vo svojom bezprostrednom okolí a môžu si takto zistiť reálne potreby organizácií vo svojom meste či regióne.

Správu aplikácie bude mať na starosti Nadácia Pontis. „Prostredníctvom aplikácie budeme pravidelne informovať o tom, čo neziskové organizácie, zdravotníci alebo školy v post-COVID svete najviac potrebujú. Takže, ak chce nejaká firma alebo jednotlivec naozaj pomôcť, na tomto mieste nájde presné a aktuálne informácie, kde bude jeho pomoc najviac prospešná,“ hovorí projektová manažérka Nadácie Pontis Jana Desiatniková.

Pri vývoji aplikácie sme spolupracovali aj s Krízovým štábom neziskového sektora, ktorého členovia do nej doniesli cenný vhľad do fungovania neziskových organizácií a potrieb, ako aj veľmi potrebnú spätnú väzbu a pomoc pri testovaní.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram