05. 10. 2018 Zodpovedné podnikanie

Stačí si uvedomiť, že nemusíme robiť všetko sami

Tejto myšlienky sa drží Maarten Pieters zo spoločnosti Signify, ktorý vystúpi 13. novembra na CEE CSR Summit-e a vysvetlí vám, o čom je co-creation.

O zapájanie zamestnancov, dodávateľov, neziskoviek a najmä zákazníkov do vývoja produktov a služieb má záujem čoraz viac firiem. O procese známom ako co-creation, jeho výhodách i úskaliach bude na CEE CSR Summit-e 2018 hovoriť Maarten Pieters (NL) zo spoločnosti Signify.

Prečo firmy potrebujú co-creation? Čo im prináša?

Popularita co-creation stúpa mimoriadne rýchlo a to z dobrého dôvodu: tento prístup prináša výsledky. Produkty a služby vyvinuté v spolupráci so zákazníkmi majú relatívne veľký úspech – zvýši sa ich predaj, majú dokonca pozitívny vplyv na lojalitu zákazníkov. Výsledok procesu co-creation predstavuje relevantnejší a atraktívnejší produkt, ktorý je pre cieľovú skupinu ľahšie rozpoznateľný. Úplná spolutvorba sa osvedčuje ako rýchly, lacný a inšpiratívny spôsob, ako dosiahnuť udržateľný úspech v dnešnej dobe plnej špecifických výziev.

Aké sú hlavné princípy tohto prístupu?

Existuje 7 základných princípov, ktoré vyplývajú z tejto definície: „Úplná spolutvorba, či co-creation, je transparentný proces vytvárania hodnoty za neustálej, produktívnej spolupráce a podpory všetkých relevantných skupín, pričom koncový užívateľ predstavuje najväčšiu prioritu.“

  1. Spoločne. Úplná spolutvorba je založená na rovnocennej spolupráci medzi všetkými dôležitými skupinami, či už sú externé alebo interné.
  2. S koncovým užívateľom. Práve zákazníci majú ústrednú rolu v celom procese.
  3. Permanentnosť. Koncoví užívatelia a iné relevantné skupiny sa neustále zapájajú do každej fázy úplného co-creation procesu.
  4. Produktivita. Úplná spolutvorba vedie k realizácii spoločne vytvoreného riešenia.
  5. Transparentnosť. Počas celého procesu by mali byť relevantné informácie dostupné každému účastníkovi.
  6. Podpora. Co-creation je podporovaná všetkými zapojenými skupinami.
  7. Hodnota. Vytvorenie hodnoty je výsledkom celého procesu úplnej spolutvorby, či už ide o hodnotu určenú pre koncových zákazníkov, zapojené organizácie alebo planétu.

Zdroj: The 7 Principles of Complete Co-creation

Zaviesť niečo také v organizácii určite nie je jednoduché. Na čo by mala byť firma pripravená, ak chce začať s co-creation?

Takéto pretvorenie organizácie vyžaduje zmenu jej kultúry, úpravy zaužívaných prístupov a štruktúr, predstavenie nových nástrojov a ochotu poskytnúť pomoc zamestnancom pri prekonávaní predsudkov a prekážok voči tejto myšlienke. Ide o oveľa inkluzívnejší spôsob robenia vecí založený na komunikácii a spolupráci. Vyžaduje si najmä otvorenú myseľ!

Úplná spolutvorba je dobrodružstvom, ktoré volá po otvorenosti, zvedavosti, prekonávaní strachu a vzdaní sa potreby mať všetko pod kontrolou. Pre niektorých to môže byť náročné. Pre iných zas oslobodzujúce. Čo je najdôležitejšie…

Celý rozhovor si môžete prečítať na oficiálnej stránke CEE CSR Summit 2018.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram