17. 06. 2014 Sociálne inovácie

Starý ale dobrý

Aj napriek tomu, že hardware je lacnejší, neziskové organizácie sú stále ochotné prijímať vyradené nepoužívané počítače z firiem.

Peter Štefančík kedysi robil pre Accenture, teraz preberal darované počítače pre Ligu za ľudské práv

Neziskové organizácie nemajú stále dostatok financií na výmenu starých počítačov. Aj napriek tomu, že hardware je lacnejší a pokračuje aj možnosť získania lacnejších softwarových licencií (napr. ESET, program Techsoup), neziskové organizácie výrazne nemenia svoje technické vybavenie. Neziskové organizácie sú preto stále ochotné prijímať vyradené nepoužívané počítače z firiem.

Starý, ale dobrý

Accenture pravidelne obmieňa pre svojich zamestnancov počítače. Vďaka tomu môže pravidelne darovať nepoužívanú techniku pre neziskové organizácie. Naposledy darovalo Accenture pre 10 neziskových organizácií 48 desktopov a 8 laptopov.

Počítačové školenia pre mladých

Počítače bude využívať napríklad organizácia YMCA Nesvady. Využijú ich pri organizácii počítačového školenia pre nezamestnaných ľudí z regiónu. “O školenie je veľký záujem, preto využijeme počítače a umožníme viacerým záujemcom naraz zúčastniť sa školenia. Pravidelne navštevuje náš klub okolo 35 -40 mladých ľudí, veľmi nám pomôže, keď budeme mať stabilne v klube ďalšie počítače.“ povedala Alžbeta Maglodská z YMCA.

Pomôžu pri hľadaní práce

Tri počítače budú využívané aj v krízovom centre pre obete domáceho násilia, matkám, osamelým a tehotným ženám v sociálnej núdzi. Centrum prevádzkuje občianske združenie Brána do života. Počítače budú využívať ženy pri hľadaní si zamestnania, ako prístup k informáciám a ich deti budú mať možnosť pripravovať si domáceho úlohy a školské projekty.

Občianske združenie Tenenet pracuje so zdravotne postihnutými mladými ľuďmi a s deťmi a mládežou zo sociálne slabých rodín. Dobrovoľníci – študenti pracovnej psychológie pripravujú pre mladých ľudí voľnočasové aktivity, počas ktorých ich učia zlepšovať svoje sociálne zručnosti, pracovné návyky. “Počítače budeme využívať práve na takúto činnosť. Tiež práve pracujeme na tvorbe elektronického systému evidencie poradenstva, monitoringu a hodnotenia poradenstva našich klientov. Počítače budú tiež využívané našimi dobrovoľníkmi na vedenie poradenstva s deťmi a mládežou.”, doplnila Elena Kopcová, riaditeľka občianskeho združenia.

Keďže počítače obsahovali citlivé firemné údaje, Accenture prispelo zo svojho Nadačného fondu v Nadácii Pontis aj na čistenie a opravu samotných počítačov.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111