16. 02. 2018 Vzdelávanie

Strategické partnerstvo Erasmus + sa zameriava na 9 sociálne orientovaných cieľov SDGs

Konzorcium SociSDG vás pozýva na podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja!

Prvá vzdelávacia aktivita v rámci projektu SociSDG sa konala od 12. februára do 16. februára 2018 na Steinbeis University v Berlíne v priestoroch Inštitútu manažmentu zodpovedného podnikania.

Účastníci 5 dňového stretnutia sú členmi organizácií, ktoré sa venujú téme Cieľov udržateľného rozvoja (SDG): The Croatian Institute for CSR (koordinátor projektu z Chorvátska), Global Impact Grid (Nemecko), LUM Univerzita (Taliansko), Nadácia Pontis (Slovensko), Homo Eminens (Litva) , Materahub (Taliansko), LatConsul SIA (Lotyšsko), Datamaran (Spojené kráľovstvo), Kaleidoscope Futures (Spojené kráľovstvo).

Ciele trvalo udržateľného rozvoja, nazývané aj Globálne ciele, sú všeobecnou výzvou do roku 2030 odstrániť extrémnu chudobu, zvýšiť ochranu planéty  a prosperitu pre všetkých, a zabezpečiť život v mieri a s pocitom plnohodnotnej súčasti spoločnosti.

Ciele udržateľného rozvoja definujú celosvetové priority v riešení sociálnych, hospodárskych a globálnych problémov a pomáhajú koordinovať úsilie krajín, aby planéta v roku 2030 „eliminovala extrémnu chudobu a diskrimináciu a postavila ľudstvo na cestu udržateľnosti.“

S cieľom pomôcť firmám prispieť k realizácii SDGs, OSN vytvorila nástroj „Kompas SDG“, a uvádza, že „predstavuje päť krokov pre firmy k maximalizácií ich príspevku k SDG.“ Je to však len začiatok v procese učenia sa. Náš projekt SociSDGs má ambíciu byť súčasťou tejto snahy.

SociSDGs je projekt zameraný na dosiahnutie väčšieho povedomia a vzdelávanie dospelých, firiem a tvorcov politík v meraní a implementácii sociálnych SDGs v podnikateľských stratégiách, ako aj celkovú tému udržateľnosti.

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie dospelých a výmena osvedčených postupov medzi partnermi projektu v otázke sociálnych SDGs, Preto sme vytvorili päťdňovú vzdelávaciu aktivita s cieľom porozumieť a zvýšiť povedomie o Cieli udržateľného rozvoja – SDG11: „Zabezpečiť, aby boli mestá a ľudské sídla inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné“.

Bolo inšpirujúce dozvedieť sa v Berlíne o rôznych riešeniach, ktoré majú prispieť k tomuto cieľu do 2030:

• Vzdelávaciu aktivitu sme otvorili premietaním segmentu z filmu Closing the Loop.

• Thomas Stellmach, odborník na plánovanie z TSPA, zakladajúci člen UN-Habitat a urban coop berlin, predstavil partnerom projektu nové perspektívy urbanistického plánovania, a o tom ako rôzne rastú mestá vo svete spolu s populáciou.

• Yannis Salavopoulos, MBA, generálny riaditeľ spoločnosti CAPITALS Circle a Global Sustain, nám ukázal nástroje na riadenie trvalej udržateľnosti a nástroje na prevenciu prírodných katastrof

• Alessandro Zito z Materahub predstavil účastníkom projektu rôzne udržateľné komunitné postupy z jeho skúseností v Latinskej Amerike po výskyte prírodných a ľuďmi spôsobených katastrof

• Nadine Kuhla von Bergmann a Gian Marco Morigi hovorili o svojom výskume a o Urban Change Agents from Creative Climate Cities a moderovali interaktívny a užitočný workshop Hýbateľoch SDG11

• Azra Sulejmanpasic a Goran Ladisic z Freewa zdieľali s partnermi projektu svoj príspevok k získavaniu bezplatnej pitnej vody po celom svete pomocou ich aplikácie Freewa

• Profesor Kosta Mathéy nám ukázal revolučné príklady európskej architektonickej obnovy miest a revitalizácie (URR)

• Jaka Ćosić z GIS Cloud predstavil partnerom projektu nové spôsoby, ako nám pomôžu geopriestorové technológie budovať udržateľnejšie, odolnejšie a citlivejšie mestá a komunity na celom svete

• Vzdelávacia aktivita zahŕňala návštevu kampane EUREF, berlínskeho príkladu udržateľnej a inteligentnej domácej základne pre spoločnosti, začínajúce podniky a iniciatívy pôsobiace v oblasti energetiky, udržateľnosti a zdielanej mobility.

• Partneri mali tiež príležitosť vidieť Infarm, startup v oblasti urbánneho poľnohospodárstva a hydropónie so sídlom v Berlíne – inovatívny, plný vášne a na čele iniciatív mestskej poľnohospodárskej udržateľnosti.

• Vzdelávacia aktivita zahŕňa aj prehliadku mesta Prinzessinnengärten, nového mestského vzdelávacieho miesta, kde sa miestni obyvatelia môžu stretnúť, aby experimentovali a objavovali viac informácií o produkcii biopotravín, biodiverzite a ochrane klímy. Návšteva pomohla partnerom projektu pochopiť, ako sa prispôsobiť klimatickým zmenám a dozvedieť sa viac o zdravom stravovaní, udržateľnom bývaní a mestskom životnom štýle orientovanom na budúcnosť.

Počas vzdelávacích aktivít sa konal webinár o SDG11 s rečníkmi Abhay Adhikari, PhD, Aristide Athanassiadis (Metabolizmus miest) a dr. A. R. Jachnow, vedúci mestských stratégií a plánovania (USP). Webinar poskytol informácie o meraní sociálneho vplyvu spoločností so zreteľom na SDG11 a ich integráciu do podnikateľských modelov.

BUDÚCE AKTIVITY

Nasledujúca vzdelávacia aktivita sa uskutoční v Záhrebe od 21. do 25. mája 2018.

Ak máte akékoľvek otázky pre konzorcium, neváhajte a napíšte nám na info@idop.hr.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.socisdg.com alebo sa môžete pripojiť cez naše Facebook a Twitter.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram