25. 11. 2023 Sociálne inovácie

Študenti a študentky pomáhajú priamo v centrách Budúcnosti INAK. Pretavujú tak svoje vedomosti do praxe

Ukončili študentský tréning a rozhodli sa ponoriť do práce s mládežou naplno. Aktuálne v Budúcnosti INAK pôsobí štvorica študentov a študentiek, ktorí prešli naším programom neformálneho vzdelávania a teraz nám pomáhajú pri práci s deťmi priamo v centrách. Ako ich vyberáme, ako vnímajú Budúcnosť INAK a čo im to dáva?

Za štyri roky existencie programu prišlo do troch centier Budúcnosti INAK spolu 21 študentov a študentiek. V kluboch v Trnave, Zvolene a Bratislave sa zhostili roly pomocných koordinátorov a koordinátoriek – pomáhajú zabezpečovať výlety, robiť s deťmi vzdelávacie aktivity na rozvoj podnikavosti, mäkkých či digitálnych zručností a sú im oporou.

„Dobrovoľníctvu v rôznych občianskych združeniach som sa venovala už od začiatku strednej školy, no posledné roky toho bolo menej. Preto som sa rozhodla, že môj posledný študentský rok využijem naplno a aktívne. Uvedomovala som si, že tým môžem pomôcť sebe aj iným,“ hovorí o svojej motivácii Veronika Antalová, ktorá pôsobila v klube v mestskej ubytovni Fortuna v Bratislave.

Ako sa vyberajú vhodní ľudia

Predtým, ako študenti začnú v centrách pracovať s deťmi, musia absolvovať prvú fázu študentského tréningu. Tá pozostáva zo vzdelávania v témach ako rešpektujúci prístup, skupinová dynamika, inkluzívne a neformálne vzdelávanie. V aktuálnom zimnom semestri sa tejto fázy zúčastnila tridsiatka vysokoškoláčok a vysokoškolákov.

„Všímame si študentov a študentky na týchto stretnutiach a už tam si vytypujeme tých z nich, ktorí sa nám zdajú vhodní,“ vysvetľuje senior programová manažérka Budúcnosti INAK Miriam Šelepová. Možnosť pokračovať v druhej fáze programový tím komunikuje priebežne a vyzýva účastníkov, aby nad ňou uvažovali už od začiatku.

Tak to bolo aj v prípade Anety Chreňovej, ktorá pôsobila  vo zvolenskom centre. „Hlavným impulzom pre mňa bola prezentácia, ktorú nám koordinátor ukázal na nábore ešte na fakulte, hlavne fotky v nej a ďalšie, ktoré som si potom pozrela na webe. Páčilo sa mi, čo na nich vidím a chcela som to zažiť, byť niečoho takéhoto súčasťou,“ vysvetľuje Aneta.

Predpokladov na prijatie do druhej fázy je pritom viacero. „Pre nás je dôležitý hlavne druh motivácie študentov. Nemá ísť len o naplnenie pedagogickej praxe, ale aj o ozajstný záujem pracovať so skupinou, byť si vedomý benefitov, ktoré získam, mať pozitívne nastavenie na túto prácu, tímového ducha a treba byť aktívny v prvej fáze vzdelávania, kvalitne vypracovať zadania a odovzdávať feedbackové formuláre po každom stretnutí,“ menuje M. Šelepová. Kľúčové je aj to, či sa človek chce zaviazať. „Ide nám hlavne o dlhodobosť a pravidelnosť, keďže deti si na študentov zvyknú a ťažko nesú, ak rýchlo alebo bez udania dôvodu niekto odíde,“ doplnila. Zapojiť sa preto musia minimálne na jeden semester.

Čo chceme študentom a študentkám odovzdať

Prax v centrách Budúcnosti INAK otvára študentom nové dvere. „Tréning v prvej fáze sa síce nedá porovnávať s klasickými prednáškami v škole, no stále je to len teória. Ale keď som v klube s deťmi a musím promptne reagovať v rôznych situáciách, motivovať ich k aktivitám, určovať si hranice… to je úplne iné učenie. Spoznávam tým aj samú seba a mám možnosť všetky tie teoretické vedomosti pretaviť do praxe,“ hodnotí Veronika.

Jej slová potvrdzuje aj Miriam Šelepová. Študenti v kluboch získavajú expertízu v neformálnom vzdelávaní a možnosť pracovať s uzavretou skupinou inak, ako sú zvyknutí v bežných vzdelávacích inštitúciách. „Dostanú možnosť byť vzorom a pozitívne vplývať na mladých v našich centrách, poskytovať im podporu, byť pre nich dôležitým dospelým a prispievať k bezpečnému prostrediu, ktoré je pre deti veľmi dôležité,“ vysvetľuje manažérka programu.

Veľkým benefitom je tiež, že môžu využiť dodatočné vzdelávanie, ísť na eventy, neformálne raňajky či bootcamp. Zároveň majú prístup ku kurikulu, pracovným listom, vedia rozvíjať svoje zručnosti, čo môže byť prínosné pre ich ďalšie povolanie.

Pôsobenie v centrách však prináša aj niekoľko výziev. „Niektorí študenti majú skúsenosť skôr s inou vekovou skupinou, často s deťmi z predprimárneho a primárneho vzdelávania, a je pre nich zaujímavé  pracovať so staršími účastníkmi,“ vraví M. Šelepová.

Ďalšou výzvou je samotný neformálny charakter Budúcnosti INAK. „V centrách je náš prístup partnerský a niekedy je náročné zanechať staré zvyklosti zo školy. Každému je však nakoniec príjemnejší neformálny charakter činnosti v centre a všetci prechádzame istou transformáciou v tom, ako niekedy učili nás a ako sa dajú poznatky a zručnosti odovzdávať ďalej inak.“

Chcete sa zapojiť do nášho študentského programu aj vy? Kliknite sem pre viac informácií.

Viac o prvej fáze programu sa dozviete tu.

Spýtali sme sa priamo študentov a študentiek, ktoré aktivity v centre boli pre nich najzaujímavejšie

Aneta Chreňová: „Ako favorita by som vybrala aktivitu ako storytelling, počas ktorej sme s deťmi písali príbehy z nedokončených viet. Bavilo to aj mňa samú, ale aj na chalanoch, keďže v ten deň som v centre bola jediné dievča, bolo vidieť, že sa do toho „zahryzli“, úplne ponorili a prišli s riadne cool výtvormi. Mala som v sebe taký predsudok, že chlapcov asi veľmi nebude baviť sedieť a písať. Trochu som sa aj obávala, ako tá aktivita „vypáli“, ale zase raz mi dokázali opak.“

Veronika Antalová: „Mám rada, keď robíme aktivity, pri ktorých majú deti spolupracovať. Je pre mňa zaujímavé sledovať, ako deti, ktoré môžu byť práve rozhádané a mimo klubu sa ledva pozdravia, zrazu dokážu prekonať zábrany a úspešne spolu splniť úlohu, keď majú nejaký spoločný cieľ.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111