21. 10. 2016 Zodpovedné podnikanie

Študenti práva sa opäť spojili aby pomohli neziskovkám

Už štvrtý krát budú študenti Univerzity Komenského riešiť právne problémy neziskových organizácií.

Pred dvomi rokmi sme v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského prvý krát otvorili výberový predmet s názvom Právna klinika neziskového sektora. Odvtedy sme spoločne zrealizovali už tri ročníky, počas ktorých predmet absolvovalo vyše 60 študentov, ktorí pomohli takmer tridsiatim neziskovým organizáciám. Na základe spätnej väzby od všetkých zúčastnených strán pokračujeme predmet vylepšovať a veríme, že tento rok budeme vedieť potenciál právnej kliniky opäť zväčšiť a priniesť študentom ešte kvalitnejšie vzdelanie.

V čom je predmet unikátny?

Hoci v posledných rokoch sa klinické právne vzdelávanie na Slovensku čoraz viac rozvíja, naďalej vnímame potrebu transformovať prevažne teoretický model vzdelávania na praktický a pripravovať tak študentov na prax. Právna klinika neziskového sektora dáva študentom možnosť využiť svoje vedomosti pri riešení  prípadov reálnych klientov a pripravovať právne dokumenty, po ktorých je u neziskových organizácií skutočný dopyt. Študenti pracujú v malých skupinkách (2-4 členovia) pod supervíziou advokátov z advokátskych kancelárií ako Kinstellar, bnt attorneys-at-law, DLA Piper alebo spoločnosti DELL. Navyše okrem toho, že výstup ich práce má verejnoprospešný charakter, študenti sa vďaka spoluprácam oboznámia s prácou neziskového sektora a už v mladom veku pochopia prínos pro bono pomoci.

Komu budú študenti tento krát pomáhať?

Až sedem študentov sa rozhodlo pracovať pod supervíziou advokátky Gabriely Hornáčkovej na relatívne obsiahlej žiadosti o právnu pomoc, ktorú zaslalo do programu Advokáti Pro Bono občianske združenie Equity. Cieľom spolupráce je pripraviť organizáciu po právnej stránke na rozšírenie jej aktivít v oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín obyvateľstva. Združenie plánuje založiť školu, ktorá by svojim zameraním, obsahom aj formami práce presahovala zaužívaný štandard a ukázala by, že aj vzdelávanie detí a mládeže z prostredia rómskych osád môže byť potešením a prínosom. Okrem 1. a 2. stupňa štúdia by Equity chcelo začať poskytovať špeciálnu formu doplnenia úplného základného vzdelania pre mladých dospelých s neukončenou základnou školou, ktorí „vypadli“ zo vzdelávacieho systému. Študenti, za pomoci advokátov, sa budú snažiť celý projektový zámer právne ukotviť a identifikovať aké sú legislatívne možnosti na jeho realizáciu v súčasnom vzdelávacom systéme.

Okrem analytického druhu právnych zadaní si majú študenti možnosť vybrať aj zo žiadostí neziskových organizácií, ktoré potrebujú pomôcť s nakoncipovaním či revíziou zmlúv a iných interných dokumentov. V rámci zvýšenia dopadu pro bono pomoci sa napríklad občianske združenie Aspekt rozhodlo požiadať nielen o prípravu vzorov autorských zmlúv pre vlastné účely. Úlohou študentov bude tiež priložiť výklad zákona v právno-populárnom štýle, ktorý plánujeme na vyžiadanie poskytnúť aj iným neziskovým organizáciám. V budúcnosti by sme radi tento druh pomoci posilnili a prostredníctvom komentárov od študentov a advokátov, pro bono pomoc otvorili aj iným organizáciám. 

Tento projekt mohol byť realizovaný vďaka podpore Nadácie Erste.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111