07. 03. 2012 Nadácia Pontis

Študentka skúma liečbu demencie a schizofrénie

Aj na Slovensku vyrastajú mladí vedci.

http://www.topky.sk/cl/1000071/1302266/Studentka-skuma-liecbu-demencie-a-schizofrenie

Banská Bystrica – Mnohí študenti síce majú nápady, ale školám chýbajú peniaze. Stredoškoláci teraz môžu realizovať svoje experimenty vďaka finančnej podpore z grantového programu Energia pre vzdelanie.
Gymnazisti v Brezne sa rozhodli monitorovať stav pitnej vody v okolitých obciach. „Obce už tento rok budú môcť zverejniť výsledky monitoringu na svojich webových stránkach a tým ušetria náklady svojim obyvateľom, ktorí by inak museli kupovať drahé a nepresné komerčné testy,“ vysvetľuje Mária Hrčková z Nadácie Pontis, ktorá stredoškolákov podporila z Nadačného fondu Slovenských elektrární. Stredoškoláčka Silvia Jakubcová z Krásna nad Kysucou bude môcť so spolužiakmi vďaka novému prenosnému laboratóriu sledovať stav vody v rieke a analyzovať, ako sa jej chemické zloženie mení pod vplyvom okolitého znečistenia. Ľudia, ktorí v lete chodia k rieke, budú lepšie poznať jej kvalitu a možné riziká. Matúš Skurčák z Nižnej už zaujal aj zástupcov spoločnosti Google. Jeho cieľom je využiť fotovoltaiku v školskej záhrade a predstaviť spôsoby ako možno lacno osvetliť jazierka či vodné mlyny. Ide o alternatívu k energeticky náročným prvkom prírodných záhrad. Aj vďaka tomuto projektu bude môcť reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach. „Úroveň školských projektov bola veľmi dobrá. Hodnotili sme poslabšie projekty, ale tiež výborné. Dokonca sme sa rozhodli udeliť grant aj tematicky odlišnému, ale výnimočnému projektu študentky Veroniky Lobellovej z Banskej Bystrice, ktorej laboratórny výskum sa venuje hľadaniu dokonalejších liekov pri liečbe demencie a schizofrénie,“ povedal Robert Mistrík, predseda dozornej rady Slovenských elektrární a laureát ceny Hlava roka. Grant dostalo 11 projektov. Stredoškoláci ho využijú na výskum zameraný na alternatívne zdroje energie, energeticky úsporné opatrenia či negatívne dopady zmien životného prostredia na človeka.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111