21. 09. 2017 Nadácia Pontis

Štúdio TA3: D. Tarcsiová o projekte Online-tlmočník

Na Slovensku žije približne 11 tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk.

Nepočujúci sa často dostávajú do situácií, keď sa nevedia s okolím dohovoriť. Už dva roky ale v takýchto prípadoch pomáha sluchovo hendikepovaným on-line tlmočník. Od septembra je táto služba v prevádzke 5-krát do týždňa. Viac nám povedala Darina Tarcsiová, garantka projektu Online-tlmočník.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111