02. 08. 2023 Filantropia

Štvrté kolo výzvy Národného projektu EU-CARE pozná svojich úspešných žiadateľov

V predposlednom kole výzvy pribudli ďalšie podporené organizácie.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len Národný projekt EU-CARE) zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP EU-CARE v štvrtom kole:

Zoznam schválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia

  • Centrum rodiny, n.o
  • Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia

  • Centrum rodiny, n.o
  • Liga za duševné zdravie SR, o.z.
  • Malý Berlín

V rámci štvrtej výzvy neboli žiadne zamietnuté organizácie z dôvodu nesplnenia podmienok pre zapojenie sa do projektu.

Zoznam vyradených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

  • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111