27. 06. 2023 Zodpovedné podnikanie

Štvrťročné BLF stretnutie otvorilo tému internej komunikácie zodpovedných aktivít. Zložitosť ESG nás limituje, zhodujú sa firmy

V stredu 21. júna prebehlo v priestoroch VÚB banky v poradí druhé štvrťročné stretnutie členských firiem Business Leaders Forum. Hlavnou témou podujatia bola interná komunikácia zodpovedných aktivít vo firme. Zástupcovia a zástupkyne členských firiem zároveň na stretnutí odhlasovali pristúpenie nového člena, obmenou prešiel aj Poradný výbor BLF.

Novým členom Business Leaders Forum sa stala spoločnosť Packeta Slovakia, ktorá sa venuje preprave zásielok do celého sveta a je digitálnou platformou, ktorá udáva trendy v logistike. K prioritám spoločnosti v rámci zodpovedného podnikania patria filantropia (pomoc rodinám v núdzi), ekológia a vzdelávanie. Packeta poskytuje svojim zamestnancom a zamestnankyniam školenia šité na mieru, sústreďuje sa aj na neustále zvyšovanie kvality manažmentu. Pravidelne zavádza rôzne inovácie, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť a minimalizujú uhlíkovú stopu.

Zmena nastala aj v Poradnom výbore BLF. Martinu Machánkovú, projektovú manažérku pre spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Kaufland Slovensko, ktorá zmenila pôsobisko, nahradila Lucia Vargová, vedúca úseku firemnej komunikácie Kaufland.

Hlavnou témou stretnutia členských firiem bola interná komunikácia zodpovedných aktivít vo firme. Ako komunikovať zamestnancom a zamestnankyniam zodpovedné podnikanie firmy? Aké formy internej komunikácie využiť? Malo by byť vzdelávanie o ESG povinnou jazdou pre všetkých?

Prílišné zjednodušenie ako pasca

Podľa štúdie spoločnosti Mazars z roku 2022 sú medzi najčastejšími problémami pri zavádzaní ESG vo firmách na Slovensku neinštitucionalizovaný a nízky rozpočet na ESG aktivity, ale aj mentálne nastavenie manažmentu a zamestnancov/zamestnankýň. Aké výzvy pri internej komunikácii ESG aktivít vnímajú členské firmy BLF?

U nás mindset zamestnancov nie je problém, udržateľnosť je pre nich veľmi dôležitá. Vnímame to ako dôsledok našej dlhodobej práce na tom, aby sme efektívne komunikovali túto komplexnú tému,“ povedala na diskusii v rámci štvrťročného BLF stretnutia Lucia Luptáková, ktorá zodpovedá za internú komunikáciu vo VÚB banke. Komplexnosť ESG tém vníma ako výzvu aj Ladislav Jelen, CSR & Community Manager zo spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. „Táto zložitosť je veľkým limitom pre internú komunikáciu a občas sa stáva aj pascou, keď sa komplikované veci snažíme podať príliš jednoduchým spôsobom,“ uviedol na diskusii.

Andrej Sántai, HR manažér spoločnosti Soitron, v tejto súvislosti zdôraznil potrebu osobnej komunikácie najmä smerom k stredným manažérom a manažérkam, aby sa cez nich ESG témy dostali do celej firmy porozumiteľným spôsobom. „Každý máme inú mieru citlivosti a porozumenia voči týmto témam a navyše niektoré z nich sú ťažšie pochopiteľné ako iné,“ povedal.

Čo v interke funguje

Vo VÚB banke sa osvedčilo ESG komunikovať prostredníctvom konkrétnej témy (striedajú sa po 4-6 týždňoch), ktorú podajú cez rôzne kanály, od newslettera až po špecializované web stránky, a spoja ju s každodenným životom zamestnancov a ideálne aj súťažou. Soitron a Coca-Cola HBC odporúčajú komunikovať cez tzv. ambasádorov, teda zapálených zamestnancov a zamestnankyne, ktorí môžu pozitívne vplývať na ostatných.

Dôležitou je tiež fáza prijímania nového človeka do firmy, ktorú treba využiť na to, aby sa dozvedel aj o tom, ako firma zodpovedne podniká. „Mám radosť, že čoraz častejšie naši manažéri posielajú za mnou ľudí v procese onboardingu. Hneď na začiatku im tak viem vysvetliť, ako môžu na svojej pozícii konkrétne ovplyvniť to, či naša firma bude udržateľná,“ povedal L. Jelen.

Z komunikačných nástrojov, ktoré dobre fungujú, sa okrem osvedčených e-mailov a intranetu v diskusii spomínali podcasty na konkrétne témy, video, ktoré zaberá lepšie ako písané slovo, či prehľadná brožúra o udržateľnosti s príbehmi a reakciami zamestnancov.

Rady od odborníkov

Tým, že ESG agenda sa stáva čoraz komplexnejšou, je dôležité nestratiť sa v rámci internej komunikácie v technických dátach a ich povinnom reportovaní a nezabúdať na vyšší zmysel, ktorý za tým celým je.

Viktória Margitová a Peter Šoltés z marketingovej spoločnosti Promiseo na stretnutí zdôraznili niekoľko dobrých rád, na ktoré by sa pri internej komunikácii spoločenskej zodpovednosti nemalo zabúdať:

  • Interná komunikácia musí byť obojsmerná – treba reagovať na to, čo ľudí zaujíma a vnímať ich spätnú väzbu;
  • Konzistentnosť a dlhodobosť v CSR/ESG aktivitách pomáha aj internej komunikácii;
  • Komunikujte s ľuďmi tam, kde sa nachádzajú – a to často nie je intranet, ale externé sociálne siete, ako Facebook, Instagram či LinkedIn.

Externá komunikácia sa v dnešnej dobe stáva aj internou. Zamestnanci sa často dozvedajú o aktivitách svojej firmy práve cez sociálne siete, pričom najväčší dosah majú informácie zverejnené na osobných profiloch ambasádorov firmy,“ vysvetlili V. Margitová a P. Šoltés.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111