07. 10. 2017 Zodpovedné podnikanie

Svetový deň za duševné zdravie tento rok kladie dôraz na duševné zdravie na pracovisku

Svetová federácia za duševné zdravie tak zdôrazňuje dôležitosť duševnej pohody zamestnancov.

Naše životy sú dnes rýchle, vzťahy často povrchné a kto v práci povolí, môže byť bez problémov nahradený. Stres, dôraz na výkonnosť pracovníka a strach zo straty zamestnania, to všetko vyvoláva u zamestnaných ľudí pocit psychickej záťaže. Priamym dôsledkom je rastúci výskyt ochorení, súvisiacich s pracovnou záťažou. Najčastejšie sú to práve duševné poruchy. Boj za duševné zdravie si každoročne pripomíname 10. októbra. 

Pre ľudí na pracovisku je ťažké priznať, že majú zdravotné ťažkosti – nieto ešte duševné. Často sa stávajú terčom posmechu, zdrvujúcej kritiky od nadriadeného, šikany, vylúčenia z kolektívu. Pozrime sa na to, ako sa cíti človek s depresiou a ako ho môžu vnímať jeho kolegovia:

Ako sa cíti depresívny človek Ako ho vnímajú spolupracovníci
prežíva hlboké pocity smútku vyčleňuje sa z tímu, izoluje sa
stráca záujem o prácu alebo sociálne aktivity je ľahostajný
ťažko sa koncentruje, má spomalené myslenie      odkladá pracovné povinnosti, mešká s termínmi
zabúda, má problémy so zamapätaním je nesústredený a “mimo”
má problémy s rozhodovaním je pomalý, neproduktívny, prokrastinuje (odkladá veci na neskôr)
má problémy so spaním mešká do práce, po obede je unavený, máva nehody na pracovisku
prežíva pocity viny, cíti sa úplne bezcenný je neistý, chýba mu sebadôvera
strata energie a zvýšená únava má nízku motiváciu
zmena hmotnosti alebo chuti do jedla zmena vzhľadu
môže pociťovať hnev a podráždenosť má nevhodné reakcie a vytvára napäté vzťahy, je problémový

Rady pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov je dôležité, aby sa vzdelávali v otázkach duševného zdravia, aby boli citliví na všetky potreby zamestnancov, ktoré môžu vzniknúť. Zamestnanci môžu mať z mnohých dôvodov problémy s duševným zdravím a psychickou nepohodou, nie vždy však v súvislosti so zamestnaním. Je ale dôležité, aby pracovisko bolo citlivé a bezpečné miesto pre zamestnancov v každej situácii. Uistite sa, že tieto otázky sa týkajú všetkých zamestnancov vrátane manažmentu.

Programy pomoci pre zamestnancov:

  • Väčší zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby duševné zdravie bolo súčasťou akýchkoľvek programov pomoci pre zamestnancov.
  • „Bezpečné“ rozprávanie / priestory – vytvorte prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, aby mohli hovoriť o problémoch, ktoré môžu zapríčiniť ich „neprítomnosť“ na pracovisku.
  • Otvorené rozhovory – zdôraznite všetkým zamestnancom, že nesmie existovať žiadna stigma spojená s problémami duševného zdravia a buďte príkladom.
  • Samotný život môže byť veľmi stresujúci a pracovisko by malo byť útočiskom a pomocou. Zahrňte koncept dobrého duševného zdravia a posilnite jeho postavenie pri riešení problémov psychickej nepohody zamestnancov, aby pomohli svojmu komfortu a bezpečnosti v organizácii.
  • Vytvorte atmosféru nádeje – hľadajte aktivity, ktoré podporujú tímovú prácu a pocit, že na pracovisku „nie ste sám.“ Podporuje to tvorivosť, produktivitu a nádej zamestnancov.

Odporúčanie pre zamestnancov

Na prvom mieste je váš vlastný blahobyt – v prvom rade sa postarajte o svoju duševnú pohodu, hľadaním pomoci tam, kde je to možné. Uistite sa, že máte silný systém osobnej podpory v zamestnaní aj mimo neho. Môže byť užitočné zdieľať svoju osobnú zdravotnú a duševnú situáciu s nadriadeným, aby vás vedel pochopiť, porozumieť vám a pomôcť.

Školenia:

  • Pochopte, ako vaše telo/mozog fungujú.  Je to veľmi  dôležité pre vašu psychickú pohodu. Existuje veľa osobných alebo  online školení a tréningov, ktoré vám v tom pomôžu. Zúčastnite sa všetkých programov týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré vám zamestnávateľ ponúka.
  • Staňte sa iniciátorom zmien – ak vaša organizácia nie je duševne bezpečné miesto pre prácu, hľadajte spôsoby, ako to začať meniť. Rozprávajte o tom individuálne s kolegami, ale aj na spoločných stretnutiach, kde je príležitosť povedať nápady všetkým – neformálne stretnutia, školenia, teambuildingy, pohovory s nadriadenými, hodnotenie kolegov a pod.

Podporte boj za duševné zdravie

Na celosvetovú kampaň slovenská Liga za duševné zdravie SR tradične nadväzuje celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2017. Jej cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného zdravia.

„Naším cieľom je destigmatizovať predovšetkým vnímanie ľudí s duševnými problémami zo strany ich okolia – čiže zbaviť ich predsudkov, krivého a diskriminačného pohľadu na blízkeho s komplikáciami, ktoré môžu postihnúť kohokoľvek,“ povedal Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie, ktorá pri

Do zbierky sa môžete zapojiť troma spôsobmi:

  • SMS v hodnote 2 € na číslo 833 odoslanou v sieťach Orange Slovensko, O2, Telekom a 4ka do 31.10. 2017
  • Dobrovoľným príspevkom za nezábudku vloženým do pokladničiek našim dobrovoľníkom v uliciach slovenských miest od 29.9.2017 do 3.10.2017
  • Vkladom do banky na účty: PRIMA BANKA, a.s., IBAN SK09 3100 0000 0041 5004 1615, POŠTOVÁ BANKA, a.s. IBAN SK30 6500 0000 0000 2057 1089

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111