05. 06. 2012 Zodpovedné podnikanie

T-Systems v akcii

Recyklácia elektroodpadu, či pomoc v psom útulku. Aj takto prebiehali dobrovoľnícke aktivity T-Systems Slovakia.

© andyarthur/flickr.com

Zamestnanci T-Systems Slovakia a ich rodinní príslušníci mali možnosť niečo zmeniť. Recyklovali elektroodpad, získali nové informácie o triedení odpadu. Mali príležitosť darovať veci či aktívne pomôcť v Košiciach, ale najmä v košickom psom útulku.

Reduce-Reuse-Recycle!

Znižovať tvorbu odpadu, naučiť sa ako ho opätovne využívať a v neposlednom rade recyklovať, to sú spôsoby ako znížiť negatívny dopad na prostredie, v ktorom žijeme. Táto myšlienka bola súčasťou aktivít na zvýšenie povedomia o recyklovaní v T-Systems Slovakia. Počas 16. a 17. apríla sa v rámci interného zberu spoločne podarilo vyzbierať približne 800 kg elektroodpadu.

Magentový tím v akcii

Až 37 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa zúčastnilo na prvej dobrovoľníckej firemnej aktivite v nedeľu 22. apríla 2012. Magentový tím sa stretol v košickom psom útulku so spoločným cieľom – pomôcť. Počas piatich hodín Magentový tím spoločným úsilím a prácou prispel k vytváraniu lepších podmienok pre život zvierat v útulku.  Dobrovoľníci z pilín a kobercov vyrábali podstielku pre psie búdy a koterce, pomohli zrekonštruovať plot výcvikovej časti útulku a pomáhali pri venčení psíkov.

Útulku však pomohli aj kolegovia, ktorí v nedeľu neboli prítomní. Prispeli do vecnej zbierky pre útulok – doniesli stravu, deky a plachty, obojky, hračky a iné veci.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111