01. 08. 2023 Nadácia Pontis

Taiwan v spolupráci s Nadáciou Pontis a Nadáciou otvorenej spoločnosti podporia obnovu Ukrajiny sumou 5 miliónov dolárov

Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti spolu s Taipejskou reprezentačnou kanceláriou na Slovensku dnes podpisom darovacej zmluvy na Úrade vlády SR odštartovali spoločný projekt pomoci pre obnovu zničenej civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Dar v objeme 5 miliónov USD je určený tiež na podporu humanitárnych projektov slovenských organizácií pôsobiacich na Ukrajine.

Dve najväčšie slovenské nadácie v nasledujúcich mesiacoch prerozdelia 5 miliónov amerických dolárov. Projekt prinesie investície do zničenej civilnej infraštruktúry v súlade s prioritami definovanými Štátnou agentúrou pre rekonštrukciu a rozvoj infraštruktúry na Ukrajine alebo inými relevantnými inštitúciami na Ukrajine. Rokovania o dare Taiwanu viedla Predsedníčka zboru poradcov Predsedu vlády SR Elena Kohútiková spoločne so splnomocnencom Vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom.

„Teším sa, že sa nám podarilo nájsť unikátny model spolupráce medzi zahraničným donorom, predstaviteľmi štátnych orgánov a mimovládnych organizácií, ktoré sa spojili s jasným a ušľachtilým cieľom pomoci Ukrajine. Je to veľká vec a chcem poďakovať vedúcemu Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave pánovi Davidovi Nan-Yang Lee za mimoriadne konštruktívny prístup k rokovaniam,“ povedala Elena Kohútiková.

„Týmto darom opätovne potvrdzujeme náš silný záväzok voči Ukrajine, čím sa snažíme ukázať, že Taiwan môže pomôcť a Taiwan pomáha. Rád by som poďakoval Kancelárii predsedu vlády SR za veľmi efektívnu spoluprácu na tom, aby poskytovanie tejto veľmi potrebnej pomoci bolo čo najcielenejšie a najtransparentnejšie. Taiwan je silou dobra a dúfam, že tento dar pomôže pri rekonštrukcii Ukrajiny na jej ceste k mieru,“ uviedol zástupca donora, vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee.

Rekonštrukcie škôl, či nemocníc budú prebiehať primárne v Černihivskej oblasti.  V rámci projektu budú podporené tiež humanitárne aktivity slovenských neziskových organizácií pôsobiacich na Ukrajine. Časť daru bude použitá na navýšenie finančných zbierok realizovaných na Slovensku, ktoré smerujú na podporu Ukrajiny. Za finálny výber podporených projektov bude zodpovedný riadiaci výbor zložený z partnerov projektu.

„Sme veľmi radi, že môžeme podporovať projekty, ktoré napomáhajú vzájomnej spolupráci a pomáhajú tým, ktorí sú v núdzi. Spolupráca s Taipejskou reprezentačnou kanceláriou na Slovensku nám umožní podporiť organizácie, ktoré sa angažujú na Ukrajine a pomôcť s obnovou infraštruktúry zničenej ruským agresorom,“ hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

„Dve najväčšie slovenské nadácie sa týmto projektom pripájajú k už existujúcim  aktivitám štátu a humanitárnych neziskových organizácií na Ukrajine. Vďaka veľkorysému daru od Taiwanu bude rozsah rekonštrukčných prác doposiaľ najväčším príspevkom Slovenska k obnove zničenej civilnej infraštruktúry na Ukrajine,“  vysvetľuje Fedor Blaščák, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.

„5 miliónov USD je významný dar, ktorý okrem potrebných investícii na Ukrajine predstavuje tiež unikátnu príležitosť pre slovenský neziskový sektor na ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce s ukrajinskými inštitúciami,“ dodal Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111