16. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Takto menili dobrovoľníci Slovensko počas Nášho Mesta

Celkovo 9500 dobrovoľníkov pomáhalo minulý víkend, 10. – 11. júna, v 28 mestách a obciach po celom Slovensku. Čo sa im podarilo?

Dobrovoľníci na člnkoch čistili koryto Malého Dunaja.

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, Naše Mesto, máme úspešne za sebou. Minulý víkend, počas dvoch dní, dobrovoľníci natierali ploty, lavičky, čistili záhrady a parky, sadili rastliny či sprevádzali seniorov. A to nielen vo veľkých okresných mestách, ale aj v menších obciach. Najviac dobrovoľníkov sa každý rok prihlasuje z firiem, tento rok ich bolo dokopy 5100. Do Nášho Mesta 2016 sa zapojilo až 106 firiem, ktoré umožnili svojim zamestnancom prispieť k tomu, ako vyzerá mesto, v ktorom žijú a pracujú. „Našim hlavným cieľom je nielen skrášliť priestory, v ktorých žijeme a pracujeme, ale aj inšpirovať ľudí k zodpovednosti za svoje okolie, motivovať ich k tomu, aby prispievali k pozitívnym zmenám a zároveň im ukázať, že dobrovoľníctvo im prináša vnútorné uspokojenie,“ vysvetlila Monika Smolová, programová riaditeľka Nadácie Pontis. Celkovo 516 aktivít pre dobrovoľníkov navrhlo 231 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí z celého Slovenska. Dobrovoľnícke aktivity sa konali v Bratislave, Košiciach, Žiline, Partizánskom, Seredi, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Nitre, Šali, Poprade, Svätom Jure, Pezinku, Senci, Banskej Bystrici, Galante, Trenčíne, Nových Zámkoch, Hurbanove, Prievidzi, Stupave, Zvolene, Veľkých Kapušanoch, Modre, Leviciach, Novákoch, Zlatých Moravciach, Veľkom Mederi a v Prešove.

Pravidelne, už niekoľko rokov sa do podujatia Naše Mesto zapája spoločnosť Dell, ktorá vníma dobrovoľnícke podujatie ako formu teambuildingu. “Tento rok sa do Nášho Mesta z našej firmy zapojil najvyšší počet dobrovoľníkov, odkedy sa tejto akcie zúčastňujeme. Klasické dobrovoľníctvo v podobe Nášho Mesta s obrovským nadšením podporili stovky našich zamestnancov, keď pomohli zveľaďovať naše mestá v rámci 48 rôznych aktivít,“ uviedla Maria Eglová zo spoločnosti Dell, ktorá vzápätí dodala, že sa ich „zamestnanci zúčastnili aj Pro Bono Maratónu, kde pomáhali Inštitútu SGI s HR stratégiou, ale zorganizovali aj dva workshopy pre neziskovky na tému projektový manažment a prezentačné zručnosti.

V Bratislave pracovalo najviac dobrovoľníkov 

Až 5-tisíc dobrovoľníkov pracovalo počas Nášho Mesta v Bratislave. Dobrovoľníci tam vyčistili celkovo 88 parkov, záhrad, náučných chodníkov, verejných priestranstiev, športovísk a cyklotrás, namaľovali 2973 metrov plotov, zábradlí a oplotení. Ošarpané múry v Mierovej kolónii po Našom Meste už nenájdete. V rámci Gaudího dielne sa dobrovoľníci pustili do dvesto metrového betónového plotu na jednom z verejných vstupných miest do Mierovej kolónie z Rožňavskej ulice. Dobrovoľníci použili svoju originalitu a skladali veľkoplošnú kachličkovú mozaiku. Inšpiráciou pre túto aktivitu sa stal aj Guellov park v Barcelone. Dobrovoľníci však pomáhali napríklad aj na Základnej škole Karloveskej, kde vďaka ich pomoci vznikla záhradná eko učebňa pre žiakov. Už tradične, ako každý rok, na člnkoch čistili aj koryto Malého Dunaja od odpadkov, ktoré sú naplavované z hlavného mesta. Jedna z najväčších aktivít sa konala v Dúbravke na Základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej ulici. Pracovalo tam viac ako 160 dobrovoľníkov, ktorí maľovali šatne, plot okolo školy, čistili kryt čističky odpadov a odpadom z neho naplnili dva veľkokapacitné kontajnery. Spolu so žiakmi školy a učiteľmi odstraňovali grafity a premaľovali domček pri detskom ihrisku krásnymi rozprávkovými obrázkami.

Dobrovoľníci pracovali aj na hrade Devín, kde čistili priestory hradu od náletovej zelene, kamennej sute a odpadkov. Okrem toho tiež trhali burinu z chodníkov a prenášali kamene na umelú skládku na hrade. V areáli hradu zároveň namaľovali drevené prvky, ktoré sa v priestore nachádzajú.

V Nitre vznikla vďaka dobrovoľníkom bylinková záhrada

V Nitre dobrovoľníci zrevitalizovali prírodné ihrisko v Hideparku, kde vytvorili aj náučný zeleninový chodník v komunitnej záhrade. Podarilo sa im vybudovať ekokurník pre sliepky a vytvorili prírodné jazierko. Okrem toho v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím vytvorili dobrovoľníci bylinkovú záhradu a upravili školský areál.

Dobrovoľníci sa v Nitre venovali aj žiakom Špeciálnej školy. Deti zobrali na vychádzku do mestského parku, kde si spoločne pozreli zveropark a areál jazera Hangocka. Z Nitrianskeho kraja boli do projektu zapojené mestá Nitra, Šaľa, Nové Zámky a Hurbanovo. Najviac aktivít sa konalo práve v krajskom meste Nitra. V Šali vyčistili a zveľadili brehy Váhu. Dobrovoľníci sa tiež vybrali na stredoveký hrad Hrušov medzi Topoľčiankami a Skýcovom, kde pridali ruku k jeho záchrane. Celkovo pomáhalo v Nitre takmer 200 dobrovoľníkov.

V Košiciach dobrovoľníčilo až 700 dobrovoľníkov

Dobrovoľníci v Košiciach trávili čas so seniormi, obnovili detské ihriská na školách a škôlkach, maľovali ploty a interiéry škôl. Pomôcť dobrej veci  sa minulý víkend v Košiciach rozhodlo viac než 700 dobrovoľníkov. Vlastnú aktivitu v Košiciach navrhol napríklad aj Magistrát mesta Košice, kde dobrovoľníci z radov zamestnancov mesta vymenili kancelárske stoličky za štetce a farby. Počas Nášho Mesta zveľaďovali 5 km dlhý Mlynský náhon v centre mesta, ktorý natierali farbami. Pracovalo sa aj v košickej pobočke Ligy proti rakovine, kde dobrovoľníci skrášlili denné centrum pre onkologických pacientov. Dobrovoľníci umyli okná, upratali vnútorné priestory budovy centra, upravili záhradu, nasadili kvety a pokosili trávu. Okrem Košíc sa na východe pracovali aj v Prešove, Poprade a Spišskej Novej Vsi.

Žilina sa do Nášho Mesta zapojila už 8-krát

Dobrovoľníci  v Žiline trávili  čas so seniormi, obnovili detské ihriská na školách a škôlkach,  maľovali ploty a interiéry škôl. Pridali sa k záchrane hradu Lietava a Hričov. V Žiline, ktorá sa do podujatia zapája už pravidelne od roku 2009, sa konal tento rok tretí najvyšší počet aktivít v rámci Nášho Mesta. Dobrovoľníci už 5-krát pomáhali zveľadiť priestory Gymnázia na Varšavskej ulici, kde sa tentokrát pustili do maľovania stien na prvom poschodí. Vďaka dobrovoľníkom majú deti v Mojšovej Lúčke pri Žiline opäť krásne farebné ihrisko  a v  zariadení pre seniorov na Karpatskej ulici natierali dobrovoľníci spolu s klientmi zariadenia lavičky. Najviac dobrovoľníkov pomáhalo na hrade Lietava. 109 dobrovoľníkov pod vedením odborného koordinátora špárovalo autentické historické murivo, čistilo rúbanisko či triedilo kamene. 

 

Najviac dobrovoľníkov v Trnave pracovalo v baseballovom klube 

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta čistili areál Baseballového klubu Angels Trnava, ktorý je najväčším baseballovým klubom na Slovensku. Areál čistili od odpadkov, ktoré následne triedili a odvážali do zberného dvora. Podieľali sa na betónovaní múriku, murovaní striedačiek, nátere stĺpikov a montáži pletiva. V Trnave sa, okrem iného, cez víkend čistila aj miestna lokalita Štrky a areál Trnavského materského centra, kde sa obnovovalo bezpečnostné zábradlie okolo miestneho potôčika Trnávka. Okrem toho dobrovoľníci skrášľovali areál Materskej školy Jirásková, kde spoločne oživili areál škôlky pre deti na blížiaci sa čas ich trávenia voľného času cez leto vonku. Pohrabali aj trávnik a spoločne natreli zábradlie na terasách budovy.

V Slatinke dobrovoľníci kosili náletové kroviny a starali sa o dreviny

Tento rok sme do Nášho Mesta pridali aj dve nové mestá – Banskú Bystricu a Zvolen. Vo Zvolene išli dobrovoľníci pomáhať zveľaďovať detské ihrisko a veľmi peknú aktivitu si vybrali aj v Slatinke. „Pomáhali sme pri násype štrkových chodníkov, kosení náletových krovín, starostlivosti o vybrané dreviny. Ako tohtoročný nováčik môžeme s určitosťou povedať, že v projekte Naše Mesto budeme pokračovať aj v budúcnosti. Spätná väzba od kolegov hovorí o tom, že to bol ďalší krok vpred pri budovaní vzťahov, tímovej práce a v neposlednom rade aj firemných hodnôt,“ povedala Iveta Blašková, HR partner, Continental Automotive Systems Slovakia.

Čo sa podarilo dobrovoľníkom počas Nášho Mesta?

 • 166 vyčistených parkov, záhrad, náučných chodníkov, verejných priestranstiev, športovísk či cyklotrás
 • 11 vyčistených sôch, pamatihodností, kaplniek, fontán, amfiteátrov
 • 5 vyčistených riek, brehov, potokov, studničiek, jazierok
 • 11 skrášlených a opravených hradných zrúcanín či kláštorov 
 • 6773 metrov namaľovaných plotov či zábradlí
 • 353 klientov sociálnych zariadení strávilo deň s dobrovoľníkmi
 • 567 namaľovaných lavičiek, stolov, košov či preliezok
 • 1174 vysadených okrasných rastlín, stromov, kríkov a kvetov 
 • 16 tvorivých workshopov na výrobu bábok, kulís, darčekových predmetov, športovo-vzdelávacích súťaží
 • 2 preklady výročných správ či materiálov na webe, pomoc pri informačnej kampani, administratívna podpora 
 • 76 skrášlených, opravených, vymaľovaných priestorov, interiérov a budov
 • 5 namaľovaných radiátorov
 • 535 umytých okien
 • 500 umytých hračiek

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111