18. 12. 2018 Zodpovedné podnikanie

Tesco Stores SR: Ak chceme ísť iným príkladom, musíme začať od seba.

Akým spôsobom sa zamerala spoločnosť Tesco Stores SR na napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja a čo im prinieslo víťazstvo vo Via Bona Slovakia?

Medzi najzodpovednejšie firmy zo zodpovedných sa v roku 2017 zapísala aj spoločnosť Tesco Stores SR vďaka ich príspevku k Cieľom udržateľného rozvoja. Spoločnosť sa zameriava na zodpovednú spotrebu a výrobu, pričom ich hlavným cieľom je znížiť množstvo potravinového odpadu. Akými spôsobmi sa snaží tento cieľ dosiahnuť? Prečo je potrebné zapojiť rôzne organizácie z rôznych sektorov? Aké výsledky prinášajú ich aktivity? To si môžete prečítať v rozhovore nižšie s víťazom Ceny za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017.

Čo pre vás znamenalo získanie Ceny za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja v rámci Via Bona Slovakia za rok 2017?

Pocit hrdosti na našu prácu, na prácu všetkých našich kolegov, ktorí dennodenne pracujú na tom, aby sa nepredané potravinové prebytky dostali k ľuďom v núdzi. Vďaka nim a dobrovoľníkom z Potravinovej banky Slovenska a miestnych charít pomáhame denne viac ako 5000 ľuďom po celom Slovensku. Získanie tejto ceny nás povzbudilo, aby sme v boji proti plytvaniu potravinami nepoľavovali. Naopak veríme, že vďaka tomuto oceneniu sme sa stali inšpiráciou aj pre iných, ktorí sa k nám pridajú a prispejú k znižovaniu množstva potravinového odpadu.

A to je to, čo chceme docieliť, aby téma boja proti plytvaniu potravinami nebola len témou spoločnosti Tesco, ale nás všetkých. Pretože len spoločne vieme dosiahnuť skutočnú zmenu.

Rozhodli ste sa zamerať na plnenie 12. cieľa udržateľného rozvoja, čo je zodpovedná spotreba a výroba. Prečo ste si vybrali práve tento cieľ?

Pretože tento cieľ je najviac prepojený s hlavným predmetom nášho podnikania, a to predajom potravín. V Tescu máme radi jedlo, preto sme neradi, keď sa ním plytvá. Zodpovedná spotreba a výroba, a obzvlášť podkategória znižovanie potravinového odpadu je oblasť, ktorú máme šancu najvýraznejšie ovplyvniť, nielen na Slovensku, ale vďaka veľkosti nášho podnikania aj globálne. Ak chceme ísť iným príkladom, musíme začať od seba, preto sme už dva roky po sebe odmerali množstvo potravinového odpadu, ktorý vzniká v našich prevádzkach. Len tak vieme identifikovať miesta, kde sa vieme ešte zlepšovať. Medziročne sa nám tak podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu na Slovensku o 20%. Nakoľko však ide o komplexný problém, uvedomujeme si, že sami ho nedokážeme vyriešiť. Preto podporujeme spoluprácu naprieč hranicami či sektormi, spolupracujeme s vládou, miestnou samosprávou, neziskovými organizáciami a charitami, ako aj s inými súkromnými spoločnosťami. Rovnako pomáhame našim dodávateľom bojovať proti plytvaniu potravinami. Odoberáme od nich ovocie a zeleninu netypického tvaru či veľkosti a ponúkame ju zákazníkom v rámci rady „Perfecly Imperfect“ za zvýhodnené cenu. Doposiaľ sme predali 1,5 mil. kg dokonale nedokonalého ovocia a zeleniny, ktoré by inak pravdepodobne skončili ako odpad.

Ako v súčasnosti bojujete proti plytvaniu potravín v rámci spoločnosti Tesco?

V oblasti boja proti plytvaniu potravinami toho robíme veľa, avšak stále je pred nami ešte veľa práce. Zaviazali sme sa, že do roku 2020 budeme darovať potravinové prebytky, ktoré sú stále vhodné na ľudskú konzumáciu, zo všetkých našich obchodov na Slovensku. Koncom roka 2017 sme darovali potravinové prebytky zo 100 obchodov na celom Slovensku, dnes je to už  krásnych 125 z celkového počtu 150 obchodov. Len v minulom roku sme darovali ľuďom v núdzi 577 ton potravín. V spolupráci s bratislavským Starým mesto sme v máji otvorili sociálnu výdajňu v tejto mestskej časti a tak pomáhame aj sociálne slabším staromešťanom. Na jar 2018 sme ako prvý potravinový reťazec na Slovensku spustili pilotný projekt elektrického kompostovania, ktorý plánujeme rozširovať na ďalšie prevádzky.

Okrem toho sa snažíme vzdelávať zákazníkov, aby sa aj oni zapojili do boja proti plytvaniu potravinami. V auguste sme predstavili naše aktivity na výstave ENVIRO v rámci Agrokomplexu. Len nedávno, v októbri 2018, sme zorganizovali Diskusný stôl na tému boja proti plytvaniu potravinami.  Podarilo sa nám vytvoriť platformu na odbornú diskusiu medzi zástupcami vlády, samosprávy, ale aj súkromného a neziskového sektora.

Jedným z globálnych cieľov je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu  o polovicu. Aký je a bude váš príspevok k jeho naplneniu?

Rovnako aj v Tescu sme si dali za cieľ znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. Že sme na dobrej ceste potvrdzujú aj naše dáta o množstve potravinového odpadu v našich prevádzkach, ktoré ukázali, že v strednej Europe sa nám medziročne podarilo znížiť jeho množstvo o 30%. Uvedomujeme  si však nutnosť medzisektorovej spolupráce, ktorá má ako jediná potenciál dosiahnuť celospoločenskú zmenu, preto budujeme partnerstvá nielen na lokálnej úrovni, ale aj globálne. Generálny riaditeľ Tesco Skupiny Dave Lewis sa postavil do čela koalície Champions 12.3, skupiny lídrov z celého sveta, ktorá si dala za cieľ akcelerovať napĺňanie práve tohto cieľa. Vo svojom nedávnom vystúpení na Valnom zhromaždení OSN, Dave Lewis vyzval celý potravinársky sektor, aby sa aj ostatné spoločnosti pridali k Tescu a zverejnili údaje o množstve ich potravinového odpadu. Aj vďaku tomu už 27 z našich najväčších dodávateľov zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade. 10 našich dodávateľov vrátane spoločností Mars, Unilever a General Mills budú merať a zverejnia údaje o potravinovom odpade počas nasledujúcich mesiacov. Teší nás, že sa nám darí motivovať aj ostatných, aby sa k nám pridali v boji proti plytvaniu potravinami, lebo len spolu môžeme byť v tomto boji úspešní.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram