03. 03. 2016 Nadácia Pontis

Toto sú supermozgy Slovenska!

12 talentovaných študentov získalo ocenenia z Nadačného fondu AXA.

Takmer 17 000 € putovalo na kontá 12 talentovaných študentov. Svoje ocenenia dostali nadaní umelci, vedci, biológovia, medici, ekológovia, ale aj IT-technici. AXA – nadačný fond v Nadácii Pontis vybral spomedzi 22 prihlásených detí najmä tie, ktoré majú veľké plány dobudúcna, no sociálna situácia im nedovoľuje realizovať.

Illia Leshchenko (23), Ukrajina – V rámci diplomovej práce som hľadal možnosti zlepšenia socializácie ľudí, ktorí v dôsledku rôznych ochorení stratili časť tváre a trpia závažnými defektmi.“

Ján Révay, (23), Prievidza – Bol som ocenený za projekt Výpočtová logika v medicíne. Snažím sa naučiť počítač uvažovať o medicínskych dátach, čo by mohlo pomôcť v medicínskom výskume.“

Denis Marko Dubjel (17), Kys. N. Mesto – Dostal som grant na cestovanie po svete a rôzne súťaže v hre na akordeóne. Plánujem totiž nadviazať na doterajšie úspechy.“

Peter Nociar (16), Lučenec – Venoval som sa projektu Monitoring a ochrana vtáctva, venujem sa mokradi Béter, kde som zaznamenal veľa druhov fauny a negatíva priemyslu.“

Martin Kubenka (16), Trenčín – Dostal som financie na rozvinutie talentu v hre na violončele. Nemám svoj vlastný nástroj a teraz si ho budem môcť kúpiť a pokračovať v štúdiu.“

Roman Ruhig (26), Šaľa -Zaujímam sa o udržateľnú architektúru a integrovanie technológií do nej. Grant využijem na študijné pomôcky.“

Jana Čorňáková (16), Prešov – Chcem skúmať metabolity ako možný prostriedok v boji proti rakovine. Vidím v nich perspektívu v boji s civilizačnými ochoreniami.“

Martina Loncová (16), Prešov – Financie som dostala za projekt Fytoremeditácia s pomocou hydropónie OE teda ide o čistenie pôdy znečistenej ťažkými kovmi s pomocou rastlín.“

Silvia Bednarčáková (18), Prešov – Venovala som sa monitoringu toxických PVC látok v okolí Strážskeho a Zemplínskej šíravy. Peniaze využijem na nákup pomôcok a pokrytie analýz.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.